«

»

Dec 06

Borevind kursrusar

Borevind gjorde ett jätteskutt på börsen i fredags. Slutkursen var upp över 40 % under dagen. Det låter ju mycket, men är mest intressant som en stråle av hopp för tigerhjärtan. De som satsat långsiktigt har sett hur kursen fallit ca 80 % jämfört med årets bästa kurs. Orsaken till lyftet är nog att  Borevinds dotterbolag Solenergiföretaget Gällivare PhotoVoltaic AB, GPV, avslutar samarbetet med SolarWorld AG. GPV blir i samband därmed ett helägt dotterbolag till Borevind. Klicka här för mer information!

Kursfallet har kommit successivt under året. Det blev ett riktigt ras för ungefär en månad sedan, när information kom om affärsproblem för GPV. GPV ansåg jag tidigare var en mycket stor del av värdet i Borevind. Andelen i denna sektor under snabb teknikutveckling var egentligen väl stor för en placering.  Men den enligt uppgift garanterade avsättningen till Solar World, kunde man kanske tro skulle balansera risken.

Uppgörelsen innebär att de tidigare leverantörsavtalen som reglerat samarbetet mellan GPV och SolarWorld avslutas. GPV kommer fram till årsskiftet att leverera solcellspaneler till SolarWorld motsvarande 1,5 MWp. Därefter upphör samarbetet. Överenskommelsen medför en nedskrivning av fordringar och lager med cirka 25 Mkr i GPV. Uppgörelsen innebär även att Borevind förvärvar SolarWorlds 35 procent av aktierna i GPV för EUR 1. GPV blir därmed ett helägt dotterbolag till Borevind.  I en åter växande marknad kommer nu GPV att fokusera verksamheten på att teckna nya volymavtal med andra kunder än SolarWorld och anpassa verksamheten därefter.

I samband med uppgörelsen har Michael Cederborg beslutat att lämna befattningen som VD för GPV.

GPV är sedan den 9 november under rekonstruktion som en följd av att Danske Bank sagt upp både bolagets rörelsekredit och moderbolagets förvärvskredit. Vid borgenärssammanträde den 30 november beslutade Göteborgs Tingsrätt att rekonstruktionen av GPV skall fortsätta enligt plan. Finansieringen av de krediter som sagts upp till betalning är fortsatt del av rekonstruktionsarbetet.

Länk till tidigare inlägg: 

Borevind gjorde ett jätteskutt på börsen i fredags. Slutkursen var upp över 40 % under dagen. Det låter ju mycket, men är mest intressant som en stråle av hopp för tigerhjärtan. De som satsat långsiktigt har sett hur kursen fallit ca 80 % jämfört med årets bästa kurs. Orsaken till lyftet är nog att  Borevinds dotterbolag Solenergiföretaget Gällivare PhotoVoltaic AB, GPV, avslutar samarbetet med SolarWorld AG. GPV blir i samband därmed ett helägt dotterbolag till Borevind.

Kursfallet har kommit successivt under året. Det blev ett riktigt ras för ungefär en månad sedan, när information kom om affärsproblem för GPV. GPV ansåg jag tidigare var en mycket stor del av värdet i Borevind. Andelen i denna sektor under snabb teknikutveckling var egentligen väl stor för en placering.  Men den enligt uppgift garanterade avsättningen till Solar World, kunde man kanske tro skulle balansera risken.

Uppgörelsen innebär att de tidigare leverantörsavtalen som reglerat samarbetet mellan GPV och SolarWorld avslutas. GPV kommer fram till årsskiftet att leverera solcellspaneler till SolarWorld motsvarande 1,5 MWp. Därefter upphör samarbetet. Överenskommelsen medför en nedskrivning av fordringar och lager med cirka 25 Mkr i GPV. Uppgörelsen innebär även att Borevind förvärvar SolarWorlds 35 procent av aktierna i GPV för EUR 1. GPV blir därmed ett helägt dotterbolag till Borevind.  I en åter växande marknad kommer nu GPV att fokusera verksamheten på att teckna nya volymavtal med andra kunder än SolarWorld och anpassa verksamheten därefter.

I samband med uppgörelsen har Michael Cederborg beslutat att lämna befattningen som VD för GPV.

GPV är sedan den 9 november under rekonstruktion som en följd av att Danske Bank sagt upp både bolagets rörelsekredit och moderbolagets förvärvskredit. Vid borgenärssammanträde den 30 november beslutade Göteborgs Tingsrätt att rekonstruktionen av GPV skall fortsätta enligt plan. Finansieringen av de krediter som sagts upp till betalning är fortsatt del av rekonstruktionsarbetet.

 

Länk till inlägg om GPV problem: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/gpv-borevin

Övrigt skrivet om Borevind hittar Du genom att klicka på etiketten Borevind i vänster kolumn.

2 kommentarer

 1. evolveu

  Ur Pressmeddelande: Borevind säljer Storruns vindpark
  till Universal Wind Power Production AB. Borevind Vindpark Holding äger 20 procent av aktierna i Storrun Vindkraft AB som i sin tur äger tolv vindkraftverk i Krokoms kommun i Jämtland. Köpeskillingen uppgår till 73,8 Mkr för aktierna plus eventuell tilläggsköpeskilling baserad bl.a. på den framtida
  energiproduktionen. Försäljningen kan innebära en reaförlust på högst ca 9,3 Mkr. Försäljningen av Borevind Vindpark Holding är ett led i att säkerställa att Borevind har
  nödvändig likviditet för att driva verksamheten vidare. Med hänsyn främst till Borevinds engagemang i Gällivare Photovoltaic AB (GPV), som är under rekonstruktion, har Borevind den senaste tiden haft svårt att anskaffa kapital för investeringsverksamheten.

 2. evolveu

  Föregående nyhet kom 23/12: Nedan följer utdrag ur Pressmeddelande 25/12 om konkurs för Dotterbolaget Boreinvest. ”Boreinvest, som är ett dotterbolag till Borevind AB, har en utestående förvärvskredit hos Danske Bank om cirka € 8 miljoner. I början av november sade Danske Bank upp såväl Boreinvests förvärvskredit som GPV:s rörelsekredit. Därefter har Boreinvest erhållit anstånd med betalning av utestående förvärvskredit, samtidigt som en rekonstruktion av GPV har inletts. I samband med att Danske Bank krävde återbetalning av krediterna i både Boreinvest och GPV skrev Borevind ner värdet av Boreinvest till noll. En konkurs i Boreinvest får därmed ingen resultatmässig påverkan på Borevind utöver ett borgensåtagande mot banken.

  Boreinvest, som inte har någon anställd, bildades uteslutande för förvärvet av GPV. Bolagets enda tillgång är samtliga aktier i GPV. Rekonstruktionsarbetet av GPV fortsätter enligt plan. Bolaget har ungefär 90 anställda och omsätter cirka 600 Mkr. Danske Bank som är den största fordringsägaren i rekonstruktionen utvärderar för närvarande olika alternativ avseende bolagets framtid, däribland försäljning av verksamheten.

  I samband med att förvärvskrediten i Boreinvest förfaller till betalning skall även borgensåtagandet i Borevind betalas. Danske Banks krav på borgen uppgår till € 1,2 miljoner, medan Borevind anser att kravet är väsentligt lägre.”

Kommentarer ej tillåtna.