Kategorilista: Uncategorized

Feb 28

Miljöteknik anpassas till ny användning och skapar lönsamhet

Miljöteknik returflis

Bra miljöteknik är lönsam och anpassningsbar. Kraftvärmeproducenter kan nu sänka sina bränslekostnader och öka lönsamheten. En ny metod för sotning gör returflis till ett mer attraktivt bränslealternativ. Det svenska cleantech-företaget SootTech har utvecklat sin metod som gör sotningen effektivare med bibehållen verkningsgrad även för förbränning av tuffare bränslen som returflis. Pionjärinstallation i Enköping Ena energi …

Fortsätt läsa »

Feb 27

BioCool nytt sätt att rena vatten

VattenBioab

BioCool kan revolutionerna vattenreningen i världen! Den dödar både acanthamöbor och parasiten cryptosporidium i dricksvatten. Det går snabbt och utan negativ miljöpåverkan. Det står i senaste numret av International Journal of Biomedical Laboratory Science. BioColl har utvecklats av företaget BioCool AB, från Skellefteå. I början av 2012 grundades BioCool AB av forskaren och kemisten JanOlof Eriksson. …

Fortsätt läsa »

Dec 01

Kurs: Miljoner kronor eller miljoner € för innovationer, också för miljön

17 miljarder € satsas på Industrial Leadership. Det är ett huvudtema för EU:s nya ramprogram för Forskning & Innovation 2014-2020. Ett annat tema är ”Societal changes” där en betydande del av 24 miljarder € ska gå till företag. EU förenklar radikalt sin finansering av innovationer i Små- och Medelstora företag (SMF). Det är en del …

Fortsätt läsa »

Nov 30

Arsizio vann Münchens Cleantech Conference Award

Arsizio vann Münchens Cleantech Conference Award. Konkurrensen från andra Europeiska företag var hård. Juryns motiv ” Arsizios potential to reduce the cost of energy transition by superior performance, gains in efficiency and productivity, savings in material and the use of smart business model”. Innovationens potential gjorde att den vann den första tävlingen Miljöinnovation redan 1998. Mark …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «