Absolicon ur kistan mot EU-marknad

Absolicon går vidare. Vår länk SolKoncentratorElvärme finns i kategorin EffektvMtrlEnerig i höger kolumn. Nu öppnas hela Europa för den svenska solfångaren som koncentrerar solen! Sveriges Provning och Forskningsanstalt har utfärdat den åtråvärda...