Miljöinnovationernas Opcon fokuserar

Opcon stärker fokus på energi- och miljöteknik – säljer affärsområdet Mobility Products. Det utgörs av dotterbolaget REAC AB inklusive dess dotterbolag Balle AS. Köpare är Latour Industries AB. Priset är 84,3 mkr. Opcon är vår länk GörElavSpillvärme i...

Opcon gör Hat Tric i juni

Miljöinnovationernas Opcon kom med tre härliga nyheter i juni. Ibladn hinner jag bara inte med att skriva ens om de mest intressanta företagen. En av Opcons innovationer är vår länk GörElavSpillvärme som Du hittar i kategorin FörnyarEnergi bland våra miljöinnovationer...