«

»

Feb 28

Vågkraftspark, Transparent bullerskärm eller Vertikal Vindkraftspark? Vilken blir Sveriges bästa miljönyhet i februari?

Seabasedboj Vågkraftspark, Böjd transparent Bullerskärm eller Vertikal Vindkraftspark? Rösta på Sveriges bästa miljönyhet i februari?! 

Seabased har fått Energimyndighetens stöd till en vågkraftpark som blir världens största fullskaliga anläggning i sitt slag. Hammerglass introducerar genomskinliga, okrossbara, böjda bullerskärmar. Vertical wind m.fl. har fått Energimyndighetens stöd för en fullskalig demonstration av världens första Vindkraftspark byggd med vertikala vindkraftverk. Ta chansen att påverka genom att kommentera och rösta!  Nätröstningen avslutas söndag 7/3 kl. 21.00. 

Hammerglass2 Vi har nominerat tre av 23 härliga miljönyheter till webröstningen. En positiv nyhet om en miljöinnovation stärker hoppet för miljön. Vilken nyhet känner Du mest för? 

Seabased och Fortum har fått investeringsstöd från Energimyndigheten. Det går till den planerade fullskaliga vågkraftparken utanför Smögen i Sotenäs kommun. Bilden är Seabaseds principskiss på hur det fungerar. Mer information: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/seabased-100214 Rösta på Vågkraftspark.

Hammerglass Sound-In är ett nytt effektivt bullerskydd som är osynligt. Med sin nya svängda form stänger bullerskärmarna in ljud, föroreningar och avgaser på vägen. Ljudet studsar tillbaka ner mot trafiken och slås sönder på och omkring vägbanan. Bild från Hammerglass pressmeddelande. Mer information:  http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/hammerglass   Rösta på Transparent bullerskärm!

Vertical windVertical Wind börjar nu installationen av Sveriges första större vertikalaxlade vindkraftverk. Principen bakom dessa verk är samma som får ett flygplan att lyfta.Det är en prototyp för att demonstrera ett helt nytt koncept för vindkraft. I samarbetet ingår E.ON  och Falkenberg Energi.  Energimyndigheten stöder projektet. Mer information: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/vertical-wind Rösta på Vertikal Vindkraftspark!

Rösta längst upp i höger spalt på den nyhet som Du känner mest för!

2 kommentarer

 1. Håkan Nilsson

  Hej!

  Röstar för transparent bullerskärm.

  Vindkraftverk i all ära men för oss villaägare känns det skönt att det äntligen finns ett mer än fullgott alternativ till inbrottsbenägna träplank bakom vilka tjuvar lätt gömmer sig… Vindsnurror o.dyl. finns ju redan och kommer att finnas…

  Ge företaget hammerglass en eloge för deras innovativa miljötänkande!

 2. evolveu

  Äras den som äras bör för Vertical Windkraftsparken. Vänner har berättat för mig att RexKompositTeam 1 har satsat för företaget betydande kapital och resurser i utveckling av innovativa lösningar för dessa vindkraftverk. Företaget har sitt ursprung som båtbyggare, i
  synnerhet sjöräddningsbåtar. En av våra Energijättar E.ON står för en stor del av själva investeringen.

Kommentarer ej tillåtna.