Mar 29

Miljö och miljö-bolag på Aktiedagen i Jönköping

Miljö var i fokus på Aktiedagen i Jönköping 14/3. Åtta företag presenterades med direkt fokus på miljö. Därutöver deltog sju företag med utvidgat miljöperspektiv. Kraften i dessa innovativa företags arbete för miljö är svår att överskatta. De borde alla kunna utnyttja vår specialitet: EU bidrag för miljön, se vidare LÄNK .

Fartsänkare för miljö

Med ett mobilt fartkontroll system sänker Sensys bilarnas fart för miljö. Foto: Sensys Gatso

Det talas mycket om offentliga medel för anpassning till miljö. Men låt oss drömma att dessa innovationers miljöpotential realiseras fullt ut. Sensys system kan vid noggrann tillämpning få bort det mesta av CO2 utsläpp från fordon som kör för fort och få bort mycket trafikbuller ur städerna. Hybricon kan göra all stadsbusstrafik tyst och utan direkta CO2-utsläpp. Peckas naturodlingar kan göra så vi får godare tomater och slipper flyga dem från Sydeuropa. XMReality effektiviserar service och miljöexperters arbete och minskar resandet. Absolicon kan ge högre effekt åt solfångare och därmed snabbare göra dem lönsamma. Compare-IT och Plejd minskar elförbrukningen i hus. Mantex effektiviserar utnyttjandet av biomassa så det blir mer konkurrenskraftigt i förhållande till material som skadar miljö. Det skulle vara spännande att se en beräkning av miljövärdet av dessa företags arbete.

Sensys Gatso Group för miljö

Sensys Gatso är en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar för nationer, städer och åkeriägare. Det är både rätt och fel. I Sverige är Sensys mest känt för trafikkameror. Dessa hittar vi längs landsvägar. Men i och med förvärvet av holländska Gatso Group har utbudet förstärkts med miljö i fokus både för dödande luftpartiklar i städer och för att sänka farten där det behövs.

Sensys Gatso är inriktat på att förbättra stadslivet. Dynamiska lösningar för enklare, säkrare, hälsosammare rörlighet och innovationer för framtiden ska ordna det. Med avancerad trafikteknik går det mäta allt man behöver veta om trafiken. Människor tar skada av decibel och partiklar medan CO2-utsläpp kan radikalt förändra villkoren för livet på planeten. Med Sensys Gatsos mätningar och kontrollmetoder minskar dessa skador. Sensys Gatso informerade på aktiedagen utan att be om pengar.

Hybricon Bus System för miljö med ultrasnabb laddning av elbussar

Hybricons ultrasnabbladdare för elbuss är en starkt konkurrensfördel för miljö

Hybricon erbjuder Ultrasnabbladdning® som gör att elbussar för miljö kan få hög andel driftstid. FOTO: Hybricon

Hybricon Bus System:s affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® elbussar. Hybricons elbussar revolutionerar eldriven kollektivtrafik genom att kunna köra 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan. Laddsystemet på bilden är nyckeln i detta system för miljö. 

Hybricons marknad förändras. Det finns stor konkurrens på busslösningar och kollektivtrafiksystem. Men många stora aktörer har inte ställt om sitt erbjudande till ett miljövänligare alternativ. När marknaden skiftar mot eldrivet finns en stor möjlighet för mindre bolag att ta marknadsandelar och även bli marknadsledande inom dessa specifika segment.

Hybricon är noterat på Aktietorget och gör nu en företrädesemission. Motivet är att säkra det röreselkapital som krävs för att konkurrera på den tuffa marknaden. Bolaget tillförs vid fullteckning över 35 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Teckningstid:15 mars – 31 mars 2017
Tomat och Regnbågslax för miljö tas tram i Peckas naturodlingar

Tomater för miljö, en huvudprodukt för Peckas Naturodlingar (FOTO).

Peckas Naturodlingar – för miljö med kretsloppsodling

Peckas Naturodlingar odlar fisk och tomater i en kretsloppsodling där fisken ger näring till växterna och växterna renar vattnet. Affärsidén är att tillgodose den växande marknaden med närproducerade och högkvalitativa grönsaker och fisk. En orsak till att tomater smakar mindre vintertid är ofta att de måste kylas ner för transporter. Det slipper man om transportsträckan är kort. Därför bör Peckas tomater smaka godare än de vanliga i livsmedelsbutiken.

Bolagets styrelse ansöker om notering på Nordic Growth Market MTF. Ansökan är inlämnad och listning kommer att ske under förutsättning att ansökan beviljas. Bolaget gör en nyemission för att ta in högst 12 500 000 kronor. Teckningstiden slutar 12 april 2017.

Peckas naturodlingar börjar i nya växthus i Härnösand hösten 2017. Kapitalet skall användas till att genomföra projektering av nya etableringar, samt till att öka rörelsekapitalet och ge bolaget ytterligare stabilitet.

XMReality för miljö

Miljö hjälp med XMReality

XMReality – Fjärrhjälp för miljö och miljöarbete FOTO: XMReality

XMReality är marknadsledare inom Remote Guidance och revolutionerar kunskapsdelning genom Augmented Reality med positivt resultat för miljön. Företagets programvara stödjer olika enheter som kan kombineras för att förenkla och effektivisera arbete. Om en person ska vägleda (guide) eller vägledas (följare) kan den behöva allt från sina vanliga mobiltelefoner till smarta glasögon och guidestationer.

Den fördel som servicegivaren först märker är lägre resekostnader. Men mycket mer betydelsefullt är att uppdragsgivaren får snabbare hjälp. I ett inledningsskede fokuserar man processindustrier där stillestånd pga en serviceteknikers resa till paltsen kan vara oerhört dyrt.

XMReality ansökt om notering på börsen Nasdaq First North och genomför i samband med noteringen en nyemission. Erbjudandet riktas till allmänheten och till institutionella investerare i Sverige. Prospekt för nyemissionen registrerades och godkändes den 15 mars av Finansinspektionen. Teckningsperiod är 16 mars till 4 april 2017.

Absolicon koncentrerar solens strålar för miljö

Del av ett fält med Absolicons solkoncentratorer för miljö

Absolicon koncentrerar solfångare för miljö

Absolicon ska vara en världsledande leverantör av koncentrerade solfångare. Genom utveckling, tillverkning och försäljning av solenergisystem som genererar förnyelsebar energi i olika former bidrar vi till att lösa världens energiproblem. Absolicon har lång erfarenhet inom koncentrerad solenergi.  Marknaden uppskattas till 5000 miljarder kronor i investeringar till år 2050 med mycket snabb tillväxt de första decennierna.

Bolagets strategi är att tillsammans med kunder bygga pilotanläggningar som visar hur de kan minska sina energikostnader med solenergi.  Parallellt med detta utvecklar Absolicon en produktionslina som radikalt minskar tillverkningskostnaderna. På sikt krävs partnerskap som kan skala upp produktionen och nå fram till kunderna.

Absolicon gör en företrädesemission för att resa 30,9 miljoner kronor. Den ska användas för att uppföra en produktionslina för den nya solfångaren T160 i Härnösand, ett långsiktigt försäljningsarbete, samt för projekt syftande till att ytterligare höja verkningsgraden hos produkterna och sänka produktionskostnaderna. Handel med teckningsrätter pågår från och med den 27 mars till och med den 12 april 2017.

Absolicon drivs av det entusiasmerande energiknippet Joakim Byström. Vi skrev först om företaget och honom i Uppfinnaren & Konstruktören nr 5 2008. LÄNK

Comapre-IT app för miljön

Compare-IT har nya enklare system som är billigare att installera för miljö i smarta hus. FOTO: Compare-IT

Compare-IT styr huset för miljö

Compare-IT utvecklar lösningar för smarta hem och belysningsstyrning med fokus på enkelhet och kundnytta. Visionen är att alla hus skall vara smarta för god miljö.

Bolaget har utvecklat trådbundna färdigpaketerade styrsystem för smarta hus och kommersiella fastigheter. Det sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra traditionella alternativ som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering för att driftsätta ett styrsystem.

Kundgrupper är elinstallatörer, byggbolag både för lägenheter och kommersiella fastigheter samt husbyggare. Kunder idag är bla LB-Hus och Myresjöhus. Bolaget har mer än 100 installerade system på marknaden och står inför en expansionsfas med fokus på smarta hem.

Bolagets nya produktserie Home Line™ öppnar upp en helt ny möjlighet att leverera smarta funktioner inte bara till villor utan även till radhus och lägenheter. Compare-IT står inför en kommersiellt expansiv fas och behöver mer resurser framförallt inom marknadsföring och försäljning och vidareutveckling av funktionalitet i bolagets produkter. Därför ska bolaget nu göra en publik spridningsemission på cirka 10 MSEK och därefter ansöka om notering av Bolagets aktier på AktieTorget.

Log Scanner är en av flera Mantex produkter för miljö och ekonomi

Mantex mäter biologiska material så att produtionsprocesser kan optimeras för miljö och ekonomi. FOTO Mantex

Mantex mäter för miljö

Mantex har en unik mätteknik för biomaterialindustrin som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar biomaterials karakteristik. Efter mätning kan bearbetningsprocesserna optimeras. Mätningarna görs med s.k. dubbelröntgenteknik. Det ger möjlighet att spara råvaror eller insatsvaror i industriella processer.

Den första industriella produkten var en log-scanner, se bild som mäter vikt, volym, diameter och densitet samt upptäcker sten och metall i träet. Därmed undviks också dyra driftstopp. Företagets BioFuel analyzer mäter energiinnehåll, vattenhalt och askinnehåll och ger så möjlighet att optimera bearbetning för miljö och ekonomi.

Vår första information om Mantex var 13/8 2008 då STING tilldelade MANTEX Cleantech of the Year Award. LÄNK.

Mantex aktie ska noteras på First North-listan och väntas gå att köpa från 20/4.

Plejd för miljö

Plejd styr belysning i ett hus med app för miljö

Plejd styr belysning i ett hus trådlöst med app för miljö. FOTO: Plejd

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things. Under 2016 lanserar Plejd en ny produktserie inom smart belysning som ger elektriker och konsumenter en väsentligt bättre flexibilitet och användarupplevelse än dagens traditionella produkter.

Plejd är noterat på Aktietorget. Bolaget genomför en företrädesemission. Om emissionen fulltecknas ger det cirka 17 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier utan företräde. Därutöver genomförs en riktad emission på cirka 6,5 MSEK. Emissionerna ska främst gå till  att utveckla nya produkter under året, rörelsekapital för att finansiera snabb inom affärsområdet för smart belysning, en satsning inom affärsområdet för OEM-affärer inom smarta armaturer samt att undersöka möjligheterna att expandera till övriga Norden.

 

 

 

Mar 23

Innovationsstrategi kan ge innovationer för miljö och framtid

En Innovationsstrategi kan vara ett slöseri eller den kan göra nytta

Att ta fram en strategi kostar resurser. När den inte är bra kostar den mångdubbelt större resurser i förlorad effektvitet. En bra strategi har ett konkret mål, en sann beskrivning av utgångsläget och bra förslag till åtgärder för att nå målet. Åtgärder för att nå målet anpassas till hur det går att utveckla utgångsläget i rätt riktning. Detta förutsätter i allmänhet långtgående samverkan med de som ska göra jobbet.

Innovationsstrategi för Flexiwaggon

Flexiwaggon – Bil på järnväg är ett typexempel som en innovationsstrategi bör gynna

Sverige har en nationell innovationsstrategi. Den ska bidra till ett innovationsklimat med bästa möjliga förutsättningar för innovation i Sverige med sikte på år 2020. Där finns beskrivningar av målen och nyttan med att nå dem, men inte av hur innovationer skapas nu och vilka faktorer som leder till framgång i innovationsprocessen. Det verkar inte som om de som ska stå för innovationerna varit med i framtagandet. Regionerna har fått i uppdrag att ta fram regionala strategier för innovation. Dessa strategier är i allmänhet luddiga i målformuleringen, i avsaknad av beskrivning av hur innovationer uppstår liksom av intim samverkan med de som nu skapar innovationer.

Innovationsstrategi – för vem?

Jag fick i uppdrag av Region Jämtland-Härjedalen att göra en rapport som underlag för design av projektkontor för Region Jämtland-Härjedalen. Den ska kunna användas för lokala samråd inom regionen. LÄNK till Rapport. Den är kort, bara sex sidor, men i bilagor finns en sammanställning av kunskapsläget för min sanna beskrivning av utgångläget.

Innovationsstrategi författaren Erik Sandström vid Erik Lindbergstjärnen

En personlig innovationsstrategi i det lilla är att vara nyfiken. Folk i byn Borgafjäll sa att fisk inte fanns i tjärnen i norra Jämtland. Men Erik Lindberg gick dit och drog upp fisk och tjärnen heter Erik Lindbergstjärnen efter honom. Författtaren på bilden.

En privatperson kan helt enkelt ha innovationsstrategin att vara nyfiken på nyheter eller att söka undvika nya lösningar för det kräver mycket jobb. Ett miniföretag som fokuserar en innovation har ofta strategin att snabbt få den att generera intäkter. Ett större företag har en uttalad eller outtalad innovationsstrategi som ofta beror av vilka resurser företaget kan och vill satsa samt ledningens attityd till nytänkande. Det kan göra att underleverantörer bara ägnar sig åt nytänkande i samarbete med sin uppdragsgivare. Andra företag kan se välvilligt på avknoppningar från företaget vilka koncenterar sig på en innovation.

Innovationsstrategi för utveckling av Sverige

Innovationer ger utveckling och ofta förstörelse av äldre system. Ju snabbare och bättre innovationer integreras i våra produktionssystem desto bättre blir dessa. Eftersom många fler innovationer skapas i utlandet än i Sverige borde en innovationsstrategi för Sverige i första hand satsa på att integrera de bästa av utländska sådana i Sverige. Men normalt så talar vi i stället om att utveckla svenska innovationer. Det är också fokus för den nationella och de regionala innovationsstrategierna i Sverige.

Det är ett bra fokus. En innovation tenderar att utvecklas där den skapas och det är därför ett av få sätt att skapa utveckling någon annanstans än i storstäder. Den kan också leda till att ny produktion skapar sysselsättning och lönsamhet.

Att sätta rätt mål

För studien satte vi målet att så många nya eller i väsentlig grad vidareutvecklade produkter – varor och tjänster som möjligt från Jämtland och Härjedalen ska nå marknaden. Det innebär att projektkontoret bör stödja aktiviteter i regionen som redan arbetar i den riktningen. Kunskap om vad som då bör åstadkommas finns dels på nationell nivå därför att regionen liknar Sverige och dels på regional och lokal nivå där människor och påverkande organisationer finns.

Det är ett relativt enkelt mål att sätta. Men det kanske inte är det mest lämpliga målet. En mycket stor del av antalet innovationer är mindre förbättringar av befintliga produkter eller av möjligheter att sälja dessa. De uppstår ofta i samverkan mellan leverantör och kund. De innebär en förstärkning av konkurrenskraften i berörda företag och är därför av stort intresse. Men de skapar inte förutsättningar för helt nya tjänster eller produkter.

Omslag till Rapport om utveckling av projektkontor för att bidra till regionens innovationsstrategi

Ett projektkontor för Jämtland-Härjedalen bör bidra till att genomföra regionens innovationsstrategi

Vanligt är att exempelvis inkubatorer för att stödja en uppfinnings väg mot att bli en innovation ställer kravet att den ska kunna ta en global marknad. Det är ju inte så dumt. Kanske ett lämpligt mål för en innovationsstrategi kan vara att den ska ge nya produkter eller tjänster som har en stor omsättning? Är det rimligt att för en regional strategi sätta målet att dessa ska produceras i regionen? Bör en innovationsstrategi också ha ett mål för att skapa sysselsättning? Det är ju stor skillnad mellan den effekten av ett spel på Internet och en innovation som revolutionerar t.ex. Jordbrukets lönsamhet.

Att anpassa insatser till verkligheten

Ett satt mål medför konsekvenser. Storleksordningar i nuläget är av avgörande betydelse för hur resurser bör allokeras. Så är t.ex. den absoluta förbättringen större om resultatet av en
faktor som idag representerar 30 % av output förbättras med 20 % än om en faktor som nu representerar 5 % av output fördubblas. Viktig kunskap i sammanhanget finns i rapporten ”Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer? Christian Sandström. Ratio och Chalmers tekniska högskola. Reforminstitutet 2015”.

”Studien visar att 47 procent av dessa innovationer har skapats av uppfinnare som är
anställda vid företag, enskilda uppfinnare har utvecklat 33 procent av dem och akademin står
för resterande 20 procent.”

”De enskilda uppfinnarnas roll har dock blivit mer framträdande under de senaste decennierna. Deras andel uppgick till hela 45 procent av innovationerna under perioden 1981-2006. Universiteten har en mer marginell roll, något som förklaras med att de saknar marknadskännedom och i mindre utsträckning ägnar sig åt tillämpad forskning”.

Enligt SCB statistik står företagen för ca 70 % av resurser för forskning & utveckling, medan universitet & högskolor står för ca 25 % och staten för ca. 5 %. Man ska dock observera
att företagens andel inte inkluderar mikroföretag och att all företagssatsning siktar till
innovation medan kanske 5-10 % av den hos Universitet och högskolor gör det.

Privata resurser dominerar framtagandet av innovationer på ett helt överväldigande sätt. Den främsta uppgiften för en innovationsstrategi blir därför att bidra till att effektivisera privat arbete och maximera privat kapital för innovationer. För att uppnå detta bör arbetet ledas och utvecklas av de närmast berörda, det vill säga innovativa företag och enskilda personer.

Ett projektkontor bör förutsätta att företag över en viss storlek och offentlig sektor behöver begränsad hjälp av det. Mikroföretag är tillräckligt små för att ha nytta av stöd liksom en del mindre Småföretag. För företag som omsätter >5 M€ är det för mig svårt att se att större offentligt stöd eller råd ska spela någon större roll för utvecklingen av innovationer.

Alla former av restriktioner för offentligt stöd som inte direkt bidrar till att så många innovationer som möjligt lyckas bör tas bort. Samarbete mellan företag och universitet och högskolor är mindre vanligt. Det förefaller saknas forskning som verifierar att s.k. triplehelix samarbete är till glädje för företags utveckling av innovationer.

Innovationskontor bör inte förläggas till universitet och högskolor
IBC-Robotics innovationsstrategi

FÖR IBC-Robotics containerrobotrengörare är innovationsstrategin att nå ut på marknaden

Visst behövs innovationskontor för att hjälpa fram uppfinningar till att bli innovationer. Men att förlägga dem till universitet och högskolor är kontraproduktivt då de i regel i första hand ägnar sig åt det lilla bidrag till utveckling av innovationer som kommer från dessa organisationer.

Det behövs en motsvarighet till lärosätenas innovationskontor, förslagsvis genom Coacher
för innovationer och affärer med lokalt ansvar och med lokal placering. Innovationskontor. Regionala aktörer bör snarast utveckla samarbete med Svenska Uppfinnareföreningen (SUF) som redan har finansiering för att demonstrera ett
innovationskontor regionalt under 2016.

Hur når innovationsstrategin önskat mål

En innovationsstrategi med det mål vi satt för ett projektkontor ska bidra till att:

  • Användningen av resurser hjälper till att ta fram så många innovationer som möjligt
  • Dessa resurser blir så stora som möjligt.

 Då gäller det att satsa på de organisationer som inte själva har resurser att utveckla uppfinningar till innovationer. Jag har försökt bedöma vilka dessa är och kommit till att ofta har organisationer som omsätter > 5 M € egna resurser som går att prioritera för utveckling av innovationer.

Stöd för organisationer som i princip bör klara sig själva

Det finns ändå utrymme för förenklat stöd för sådana företag och för publika organisationer. De kan alla vara mål för projekt med delfinansiering av offentliga medel.
1. Praktiskt taget alla företag har nytta av utbildning som kan leda till att:
interna beslutsprocesser blir mer öppna för innovationer och att;
anställda ännu mera uppmuntras att presentera nya idéer;
kunskapen om möjligheter till projektfinansiering förbättras.
2. Dessa företag har ofta patent eller idéer för utveckling de väljer att inte följa upp. Det är angeläget att dessa presenteras och erbjuds lämpliga köpare på en marknad.
3. Företagen kan ha anställda som vill utveckla idéer som s.k. spinouts. Det är troligen lämpligt att behandla dessa på liknande sätt som för företag < 5M€.

Publika och halvpublika har i princip samma behov. Men eftersom många erfarenheter från systerorganisationer i andra länder inte skyddas immaterialrättsligt har de också stort behov av utbyte av erfarenheter med svenska och utländska organisationer.

Stöd bör koncentreras till små privata organisationer och enskilda uppfinnare
En innovationsstrategi bör gynna Peas on Earth System som kan revolutionera jordbruket

En innovationsstrategi bör gynna Peas on Earth System som kan revolutionera jordbruket, här den kritiska nya maskinen våttröskan.

Dessa företag omsätter antagligen högst 5 M€/år. De har liksom enskilda svårast att ta innovationer till marknaden utan hjälp. De kanske står för 40 % av de uppfinningar som patenteras. Ett projektkontor bör fokusera sina insatser på denna grupps behov. Ett systematiskt arbete för att flera innovationer ska nå marknaden bör betrakta vägen från idé till marknad och arbeta med olika program för resp. steg.

För de första stegen bör arbetet ske under sekretess. För senare steg fördelas mindre offentliga resurser genom råd och pengar mellan så många idéer som möjligt/lämpligt m.h.t.
kunskaperna inför varje steg. Pengar bör betalas ut som Innovationscheck direkt till
uppdragstagare. Satsade privata resurser i form av arbete och kapital bör då redovisas som
medfinansiering.

Ofta talar man om dödens dal för utveckling av innovationer. Det är då man måste skapa en demonstration i operationell miljö. Detta steg misslyckas för de flesta uppfinningar för då uppstår vanligen stora kostnader. Om steget ska klaras täcks de normalt genom kundfinansiering inkl. upphandling, samarbetsprojekt med privata och/eller offentliga organ, lån, crowdfunding, ägarspridning eller licensiering eller försäljning av uppfinningen. Här behövs offentliga medel för att göra ansökningar och en marknad för uppfinningar.

Svenska bidrag är oftast inte så bra i detta skede. På EU-nivå finns däremot SME-Instrument i Forsknings & Innovationsprogrammet Horisont 2020 och miljöprogrammet LIFE.
Inled försäljning och produktion. VÄLKOMMEN ATT LÄRA MER OM DESSA PÅ VÅR ANDRA SAJT EU-BIDRAG LÄNK!

Vissa offentliga stödprogram kan också gå in i det sjätte steget då de med klok projektdesign innebär möjlighet till utveckling och  demonstration tillsammans med kunder. I detta steg bör finnas möjligheter att genom  samarbeten med publika verksamheter ta ett stort kliv mot marknaden för
innovationer.

KOMMENTERA gärna eller KONTAKTA författaren Erik Sandström, erik @ ecoinnovation.se

 

Nov 14

Miljöteknik, ett resultat av skogsteknisk innovation och utveckling

Naturhänsyn i gallring, vägledning för miljöteknik

Naturhänsyn i gallring – vägledning för miljöteknik, teckning av Ingrid Reuthammar efter idé av Erik Sandström i ”Seminarier om Naturhänsyn i Gallring i januari 1993”. Rapport nr 8, 1993, Skogsstyrelsen, Jönköping, 1993

Miljöteknik är inte det första ord som förknippas med Skogsteknisk innovation. Men den snabba minskning av arbetsåtgången per avverkad m3 som svenskt skogsbruk genomfört är en förutsättning för att kunna bedriva skogsbruk med svenska löner. Samtidigt har förutsättningarna för stora delar av den biologiska mångfalden i skogen försämrats. Genom skogsbruk ersätter vi fossila material.

”Skogsteknisk innovation och utveckling – en högst aktuell historia” var rubriken för ett mycket intressant seminarium som ordnades av (klicka) Skogshistoriska Sällskapet och SkogForsk den 4/11. Nedan finner Du mina tankar efter seminariet och 45 år med miljöteknik och skogsteknisk innovation. Artikeln är ännu under utveckling. Välkommen åter!

För utveckling av innovationer behövs ekonomiska resurser. Vi kan hjälpa Dig, se sajten EU-bidrag eller ring vår konsult Erik Sandström, (0)70 – 2994762.

Miljöteknik och skogsteknisk innovation – några begrepp

EU definierar: ”Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer och tjänster som ger tydliga miljöfördelar i förhållande till befintliga eller alternativa lösningar sett i ett livscykelperspektiv”. Skogsteknik är ett begrepp som bara omfattar en del av tekniken i skogen. Tekniken för att utnyttja de biologiska och produktionsmässiga aspekterna av skogsbruk beskrivs ingår i begreppen skogsskötsel och skogshushållning. Seminariet fokuserade teknik som utnyttjar stora maskiner för att nå den halvsekelgamla målsättningen ”ingen fot på marken, ingen hand på virket”.

Miljöteknik och skogsteknisk innovation för stora maskiner

Det var temat för det spännande seminariet 2014-11-04. Ledande maskinutvecklare och andar som varit med på den långa skogsmaskintekniska utvecklingen berättade insiktfullt historien. De flesta startade med skogstekniken straxt före mitten av förra seklet. Dessförinnan hade också skett en betydande skogsteknisk utveckling.

Brackes planteringsaggregat monterat i kranspets

Brackes planteringsaggregat monterat i kranspets

Det mest spännande för mig var berättelsen om planteringsmaskinen. Den har sin grund i utvecklingsarbete under 70-talet på dåvarande Skogshögskolan. Nu finns gallringsskogar som har planterats med den. Bracke Forest driver utveckling och marknadsföring. VD Klas-Håkan Ljungberg berättade att plantering med den  nu är ca 25 % dyrare dyrare än manuell plantering räknat i kr/ha.

Men överlevnaden tre år efter plantering var 70 % vid manuell plantering och 95 % efter maskinell plantering. Jämförelsen gjordes hos i SÖDRA 3 år efter plantering och ingår i underlaget för en doktorsavhandling. Räknat per levande planta tre år efter plantering var alltså maksinell plantering ca 10 % billigare än manuell sådan. Plantor som sätts på ett bra sätt växer ofta bättre. Enligt uppgift ser också det ut att vara så efter maskinell plantering. Se en film – Klicka här för Brackes planteringsmaskin .

Grundläggande maskinutveckling

Fyra ledande representanter för maskintillverkare gav en god bild av hur en kritisk massa för utveckling uppstått och hur maskintillverkare inspirerats i först hand av varandra, men också av praktiker. I fokus var utvecklingen av kranar, av midjestyrning, av hydrostatisk transmission och hydraulik. Det har varit avgörande faktorer för den snabba rationaliseringen i skogsbruket.

Anpassning till arbetet och miljön

Under detta tema behandlades utveckling av: 1) hjul och band, 2) skördaraggregat; samt datorisering och informationsinsamling.

Arbetsmiljö och organisation

Denna rubrik täckte in utvecklingen av människans och arbetsorganisationens förändrade roll i den maskintekniska utveklingen.

Miljöteknik i skogen, några kompletterande reflektioner

Etikett till säck i import av 8 t vitryskt granfrö

Etikett till säck i import av 8 t vitryskt granfrö

Miljötekniken i skogen har förbättrats mycket på flera andra sätt än genom maskintekniska innovationer. Ett exempel på vad jag medverkat till är utveckling av vägledning för naturhänsyn i gallring -Jfr. första bilden. Eftersom skogar anlagda genom skogsodling blir mycket tätare än de som kommit till stånd efter skogsbränder eller övergivet skogsbete eller efter översvämningar behöver röjning och gallring anpassas för att gýnna ljuskrävande arter.

Tätare skogar producerar mer virke som ersätter fossila material. En bidragande orsak till detta är förädlade fröer. I södra Sverige är det främst granfröer från tex. Vitryssland som gett upphov till ökad produktion. Till höger är en etikett till en säck som var en del av den import av 8 ton vitryskt granfrö som jag var med och organiserade i börja av 80-talet. För tall har fröplantager gett högre produktion. Introduktionen av Contortatall har också bidragit till högre produktion.

Hur mycket skogen växer i absoluta tal beror bland annat av hur mycket skog som redan står på plats. Eftersom avverkningen systematiskt understiger tillväxten så ökar virkesförrådet och därmed till växten i den svenska skogen.

Flera maskintekniska innovationer saknades i seminariets upplägg. Jag tänkte främst på dessa tre:

  1. Motorsågens genombrott och utveckling av arbetstekniken har gett en mycket stor produktivitetsökning och radikal minskning arbetsolyckor och skador. Introduktion av miljöbränslen och miljöoljor har minskat miljöskadorna.
  2. Ett nytt sortiment nämligen skogsbränsle har utvecklats, med anpassade system för maskinell drift. Det ersätter direkt fossila bränslen för uppvärmning.
  3. Systemen för produktion av skogsplantor har förbättrats radikalt.

Miljöteknik och skogsteknisk innovation i framtiden

Slutdiskussionen vid seminariet fokuserade framtiden. Flera deltagare oroades av att dagsverksåtgången per m3 förefaller ha slutat minska. Under en tidigare 50-årsperiod har det sagts att den varit 12 %/år. Det har varit en förutsättning för att kunna sälja skogens produkter på världsmarknaden. På kort sikt behövs säkert en produktivitetsutveckling. I det längre perspektivet finns skäl överväga möjligheter att utnyttja den pågående glogala utjämningen av priset på arbete.

Men vi behöver innovationer för miljön. Graden av miljöhänsyn vid slutavverkning har varit i stort sett oförändrad sedan mitten av 90-talet. En orsak är att förarna av stora maskiner inte hinner upptäcka de naturvärden som bör bevaras. Här bör finnas möjligheter med alltmer förfinade geografiska informationssystem.

T-Bear, en skördare med variabel axelvidd, röststyrning och andra finesser

T-Bear, en skördare med variabel axelvidd, röststyrning och andra finesser

Skördaren T-Bear är en miljöinnovation för skogen. Om den också blir allmänt tillämpad miljöteknik beror på om någon maskintillverkare  satsar på att den tar en marknad.  Den minskar markskadorna, men har också andra  patenterade speciallösningar. Tyngdpunkten kan förändras. Det sker genom variabel spårvidd på de främre hjulen och genom att boggien för de bakre dubbelhjulen kan styras så att maskinen stöder på det främre eller bakre hjulparet.

Maskinen är till stor del gjord av aluminium för att sänka vikten. Genom olika konstruktionslösningar blir den ändå stabil. Grunden för ett nytt styrsystem är en digital buss av samma typ som används i personbilar. Antalet delar i elsystemet minskar med 70 procent och gör det både mer driftsäkert och lättare att reparera. Men det mest spektakulära är den röststyrda kranen och det talande datorsystemet.

Att slippa krångel och problem har varit vägledande i konstruktionen. Antalet muttrar har minimerats, det mesta är fastbultat i en stabil ram. Så långt som möjligt har samma dimensioner använts på så många ställen som möjligt och känsliga funktioner är dubblerade. Se gärna en liten video här: T-Bear med innovatören Torbjörn Eriksson

 

Mar 16

BioCools Giftfria vattenrenare blev bästa svenska miljönyhet i februari

BioCools Clean Water blev bästa svenska miljönyhet i februari

BioCools giftfria vattenrenare vann den spännande webbröstningen om bästa svenska miljönyhet i februari. I vanlig ordning följde vi miljönyheterna under månaden och nominerade de tre bästa för webbröstning.

BioCools BioTab

Virus som dödas av BioCools vattenrenare Clean Water. Bild BioCool

Tidskriften International Journal of Biomedical Laboratory Science publicerar bara forskning i världsklass. När en artikel i den verifierar miljönyttan av BioCools vattenrenare så är det ett globalt erkännande av högsta dignitet.

-Vi är mycket glada över att vi blivit uppmärksammade för upptäckten att rena dricksvatten på ett miljövänligt sätt. Det säger Maria Forsell, VD för BioCool AB.

Dricksvatten – ett globalt mljöproblem

Rent dricksvatten är en viktig fråga i Sverige. Under det senaste året har vi haft flera tråkiga exempel på förorenat dricksvatten. Nu senast i Örebro. Vad rent dricksvatten betyder för sjukdomar och dödlighet främst hos barn i utvecklingsländerna är väl känt. Det gör också att det i u-länder och vid katastrofer särskilt drabbar kvinnornas arbetssituation.

BioTAb Clean waterburk

Bästa miljönyheten i februari på burk

Individer som drabbas av diarréer av parasiten cryptosporidium får ofta återkommande besvär då den ligger latent kvar i kroppen och ger en ökad risk för upprepade magproblem. Men BioCools produkt Clean Water kan användas för att rena kranvatten när man riskerar att utsättas för mikroorganismer.

Idag rekommenderas människor att koka sitt vatten för att vara trygga. Då måste det koka i minst 3 minuter annars dör inte parasiter som cryptosporidium. Med BioCool använder man kranvatten och lägger en tablett i en fem liters vattenhållare. Efter tre timmar dör alla bakterier och efter 24 timmar är alla parasiter döda.

BioCool har redan hjälpt utsatta människor i katastrofområdet i Indonesien. En tsunami i Aceh skördade människoliv och behovet av rent vatten blev akut.  Med en sändning på 500 000 tabletter kunde BioCool rena dricksvattnet för cirka 40 000 familjer under en månad.

Forskaren bakom BioCools Clean Water

Jan-Olov_Eriksson_BioCool

Jan-Olof Eriksson, forskaren som tagit fram BioCools Clean Water. BioCools bild

JanOlof Eriksson är forskaren och kemisten bakom produkten. Han har sedan 1997 jobbat med att utveckla Clear Water i flera olika steg. Det började med en förfrågan om han kunde ta fram en metod för att desinficera vatten till fritidssektorn utan att använda Klor aminer. Lösningen blev en tablett som producerar syre i stora mängder som i sin tur eliminerar samtliga mikroorganismer.

I Sverige används produkten främst av stug-, båt- och husvagnsägare som renar sitt vatten i tankar. Den är unik för att den löser problemet utan tillsatser av farliga ämnen är därmed miljövänlig.

. Här är vår artikel om BioCools nyhet.

Tidigare inlägg «