Fortsatt hopp för Taurus Energy

Taurus är vår länk FleraSockersEtanol. Taurus jäst kan i laboratorieskala höja etanolutbytet ur biomassa radikalt. Men mycket krävs för att visa att det fungerar i praktisk skala. Glädjande att Energimyndigheten stöder med 8,4 Mkr för ett projektsamarbete kring...