Scania Brassar på

Bra miljöteknik hos starka företag får nya användningar. Scania och brasilianska Vale Soluções em Energia S.A. (VSE) gläder med en avsiktsförklaring. Det gäller samarbete om ny teknik för etanol- och gasdrivna industrimotorer för den brasilianska marknaden.  VSE...