Polymerfokus för Uppfinnaren & Konstruktören

Polymerers fantastiska möjligheter är i fokus för årets andra nummer av Uppfinnaren & Konstruktören. Några av artiklarna hittar Du på nätet. Jag markerar dem med (U&K), länk sist i inlägget.  Redaktörens rubrik är 100 000 kreativa möjligheter att skapa unika...

Inspirerande nummer av Uppfinnaren & Konstruktören

Årets tredje härliga nummer av Uppfinnaren & Konstruktören inspirerar. Tidningen är trots en realisttiks verklighetsuppfattning en källa till glädje. Redaktören inleder med att bara 1-2 % av alla idéer lyckas. Men Du hittar hela fyra bra artiklar på nätet om de...

Glad utbildning för innovatörer fortsätter

Uppfinnaren & Konstruktören (U&K)ger kunskaper som innovatörer behöver och berättar om lyckade exempel på utveckling av innovationer. Det är Årets fjärde nummer av U&K följer denna goda tradition på ett trevligt sätt. Det höjer humöret och sprider...