Vitryggsfest för naturvänner i pressen och LIFE

Festen påminner om gammalt LIFE-projekt. SNF bjuder pressen ut i skogen och se hur årets vitryggiga hackspettsungar trivs. Härligt med framgång för vitryggen.  I år har tre par häckat och sju ungar har – vad vi känner till– kommit på vingarna. Varje liten framgång i...

EU-bidraget LIFE+ Informationsmöten

EU-bidraget LIFE+ väntas utlysas inom de närmaste dagarna. Det stöder innovativa miljölösningar och genomförandet av Natura 2000. Naturvårdsverket har redan haft en skrivarstuga för de som planerar LIFE+ naturansökningar. Jag var med och våra svenska experter gav...

EU-bidrag LIFE+ åter svensk succé

EU-bidrag LIFE+, EU:s specialprogram för miljön har åter blivit en jättesuccé för Sverige. Av EU-Kommisionens tilldelade 250 M€ har svenska projekt tagit nära 14 %. Sveriges normala andel är under 3 %. Klicka här för vidare information! Särskilt glädjande är det goda...

November börjar miljöbra

Tre glädjeämnen i novembermörkret: EZ Light Control är ett styrsystem som reducerar vanliga lysrörs effektförbrukning med upp till 50 procent och nu introduceras. Pengar från EU till innovativa miljöprojekt. Vår länk BiologiskBåtbottenfärg i kategorin...