Eco Innovation AB

Eco Innovation AB äger sajten. Vi är ett familjeägt konsultföretag i Jönköping som registrerats 2008. Vi arbetar med EU-finansiering och Miljöinnovationer.

Vi har en stark track record för EU-finansiering och har tilldelats premium av DinEl Miljöfond för arbetet med Miljöinnovationer.

Eco Innovation AB erbjuder:

  • DIAGNOS: Skräddarsydd expertkonsultation med förslag på val bland EU:s finansieringsprogram.  I det ingår normalt information om tillgängliga bidrag för en ansökan och design av ansökan vad gäller inriktning och sammansättning av partnerskap för det mest lämpliga programmet.
  • PROJEKTKONCEPT: Beskrivning av hur en ansökan på ett program bör läggas upp. Normalt ingår också extern kontroll av ansökans lämplighet.
  • HJÄLP VID PROJEKTANSÖKAN: Stöd vid utveckling av projektansökningar till nationella och internationella program för EU-finansiering. Stöd erbjuds bara om ansökansarbetet är väl förankrat hos den ansökande organisationen och denna engagerar sig i utarbetandet av ansökan.
  • UTBILDNING om EU-finansiering och konferenser för ledare av internationella projekt.
  • FÖRELÄSNINGAR, presentationer, artiklar eller krönikor om EU-finansiering eller miljöinnovationer.
  • ANNONSER och FÖRBETALDA INLÄGG på sajten MILJÖINNOVATION OCH EU-BIDRAG.

Bolagets ägare är Erik Sandström med familj. Han är den ende fast anställde. Eriks arbete med stöd för miljöinnovationer åt Skogsstyrelsen är bland det mest framgångsrika i hela EU (sagt av anställd vid EU-Kommissionen). Två av hans Life-Miljö ansökningar för Skogsstyrelsen har kommit högst i EU-Kommissionens inofficiella rankning av ansökningar. Han har också konsultat för miljöministerierna i Estland, Lettland och Litauen i utvecklingen av deras arbete med Life och lett stora Life-miljöprojekt med partners i upp till fem länder.

Eriks breda EU-erfarenhet har utnyttjats i många sammanhang. Det gäller tex. de nationella referensgrupperna för miljön i 4:e, 5:e, 6:e och 7:e Ramprogrammet för EU FoU samt i den för Life-Natur. 2004 utsågs han av Regeringen till ledamot i Övervakningskommittén för strukturfondprogrammen för Södra Skogslänsregionen. Under 2005 medverkade han i förarbetet för de nya landsbygdsutvecklings-programmen.

Bland tidigare samarbetspartners märks ocskå andra skogliga organisationer, EU-Kommissionen, Enterprise Europe Network, FAO (FN:s Livsmedels, Skogs- o Jordbruksorgan, Naturvårdsverket, Vägverket, Göteborgs Trafikkontor, WWF, ALMI Jönköping, Jämtlands Läns Landsting, Jönköpings kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Miljöinnovationstävlingen, tidningen Uppfinnaren & Konstruktören, samt miljöinnovationsföretag.

Klicka här för att läsa om EU-finansiering.
Klicka här för att läsa mer om mig.

Tjänster Miljöinnovation

Vi kan erbjuda:

  • Organisation av kurser och events
  • Föreläsningar
  • Tidingsartiklar
  • Förbetalda inlägg på bloggen. Då markerar vi att det är ett förbetalt inlägg med stora bokstäver. Arbetssättet beskrivs av Blogvertiser.

Intresserad av samarbete: Kontakta gärna VD Erik Sandström direkt, telefon 070-299 47 62, E-post: erik@ecoinnovation.se

Erik Sandström, Eco Innovation AB, SCIENCE PARK, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping.

Referenser lämnas på begäran.