Postkodlotteriet för Solvatten

AMREF (African Medical & Research Foundation) samarbetar med Solvatten i ett s k PHASE- projekt (Personal Hygiene and Sanitation Education) som kommer att nå omkring 10 000 personer på landsbygden i Nabweru, Uganda. Postkodlotteriets medverkan möjliggör spridning...