Aktiekapital i nyemissioner för miljön

Pengar luktar inte. Men de kan göra nytta för miljön. Nyemissioner i Rehact och Lightlab,  m.fl. bolag har i höst tillfört sådana pengar. Det är riktigt glädjande att när kommerssiellt kapital satsas i miljöteknikföretag.  Nyemissioner av aktier används av bolag för...