Miljö och miljö-bolag på Aktiedagen i Jönköping

Miljö var i fokus på Aktiedagen i Jönköping 14/3. Åtta företag presenterades med direkt fokus på miljö. Därutöver deltog sju företag med utvidgat miljöperspektiv. Kraften i dessa innovativa företags arbete för miljö är svår att överskatta. De borde alla kunna utnyttja...

Innovationsstrategi kan ge innovationer för miljö och framtid

En Innovationsstrategi kan vara ett slöseri eller den kan göra nytta Att ta fram en strategi kostar resurser. När den inte är bra kostar den mångdubbelt större resurser i förlorad effektvitet. En bra strategi har ett konkret mål, en sann beskrivning av utgångsläget...

Miljöteknik, ett resultat av skogsteknisk innovation och utveckling

Miljöteknik är inte det första ord som förknippas med Skogsteknisk innovation. Men den snabba minskning av arbetsåtgången per avverkad m3 som svenskt skogsbruk genomfört är en förutsättning för att kunna bedriva skogsbruk med svenska löner. Samtidigt har...

BioCools Giftfria vattenrenare blev bästa svenska miljönyhet i februari

BioCools Clean Water blev bästa svenska miljönyhet i februari BioCools giftfria vattenrenare vann den spännande webbröstningen om bästa svenska miljönyhet i februari. I vanlig ordning följde vi miljönyheterna under månaden och nominerade de tre bästa för webbröstning....

Snabbladdarleverans eller Sotning för Returflis eller Giftfri vattenrening blir bästa svenska miljönyhet i februari

Snabbladdarleverans eller Sotning för Returflis eller Giftfri vattenrening blir bästa svenska miljönyhet i februari. Vi har gått igenom månadens miljönyheter och nominerat de tre bästa för webbröstning. Webbröstningen avslutades 16:e mars kl....

ecoclime kyltak

Klimatinnovation från Ecoclime ger effektivare styrning av rumsklimatet för fastigheter. Rumsstyrningen av inomhusklimatet har integrerats med Ecoclimes kostnadseffektiva kylpaneler. Fastighetsägare kan nu installera och styra såväl radiatorer som kylpaneler för en...

läs mer

BioCool nytt sätt att rena vatten

BioCool kan revolutionerna vattenreningen i världen! Den dödar både acanthamöbor och parasiten cryptosporidium i dricksvatten. Det går snabbt och utan negativ miljöpåverkan. Det står i senaste numret av International Journal of Biomedical Laboratory Science. BioColl...

läs mer

DEFLAMO flamskyddar polyuretanskum

DEFLAMO har lyckats anpassa sitt miljövänliga flamskyddsmedel Apyrum så det kan användas för att flamskydda skumplast (polyuretanskum). Det innebär att en helt ny marknad värd ca 1 miljard kronor öppnats för oss. Vi har redan ett antal intresserade kunder och bedömer...

läs mer

Kapital för lysdiod, Statusorder för energilager eller godkännande för Opcons marina energiåtervinning blir sensommarens bästa svenska miljönyhet?

Kapital för lysdiod, Statusorder för energilager eller godkännande för Opcons marina energiåtervinning blir sensommarens bästa svenska miljönyhet? Eco Innovation AB har följt miljönyheterna i juli och augusti och nominerat de tre bästa för webröstning. De tre mest...

läs mer

Miljöteknik i Uppfinnaren & Konstruktören

Miljöteknik är förstås med i varje nummer av Tidningen Uppfinnaren & Konstruktören. Men i detta årets tredje nummer är det också fokus för omslaget. När jag skriver www om ett ämne kan Du följa länk i slutet av artikeln för att läsa mer. Överst till vänster på...

läs mer