Ekofasads miljöteknik har fått Europapatent för sin rengöringsmetod för husfasader. Ekofasad tvättar husfasader med en egenutvecklad teknik. Den använder ultrarent vatten utan tillsatser av kemikalier. Kolla Ekofasads effektbild på en tvätt av en putsad fasad på Vallhallavägen i Stockholm.

Metoden bygger på tre olika Europapatent. EcoSuRe® är det internationella varunamnet för rengöringsmetoden. Namnet står för Ecological/Economical Surface Responsibility/Reliability, Sure.

Ekofasad hävdar att detta är den enda rengöringsmetoden som uppfyller gällande lagkrav. Den använder inga kemikalier och det går att ta hand om avfallsvattnet och rena det. Högtryck används inte på känsliga material som trä och viss puts. Metoden är mycket skonsam mot underlaget. Den inte bullrar eller dammar inte heller och använder inte aggressiva kemikalier.

Nu ska Ekofasad fördubbla sin verksamhet nästa år. Målet är att bli det första rikstäckande fasadrengöringsföretaget. Då går det att sälja till större kunder som hotell-, restaurang-, bensinstations- och detaljhandelskedjor.

Den svenska marknaden för fasadrengöring består av en mängd små lokala företag. De flesta rengör husen med kemikalier. En handfull företag använder miljövänliga metoder med ultrarent vatten. Men med patentet blir Ekofasad det enda företaget med patent på en miljövänlig tvätteknik.

Ekofasad ska nu gå utomlands. Problemen med fasadtvätt är minst lika stora i andra länder. I många städer är luftföroreningarna värre än i svenska städer. Varmare klimat är också en grogrund för alger och mögel som sätter sig på husväggarna och binder fukt.

Länk till Ekofasads hemsida: http://www.ekofasad.se/