Aktiekapital i nyemissioner för miljön

Pengar luktar inte. Men de kan göra nytta för miljön. Nyemissioner i Rehact och Lightlab,  m.fl. bolag har i höst tillfört sådana pengar. Det är riktigt glädjande att när kommerssiellt kapital satsas i miljöteknikföretag.  Nyemissioner av aktier används av bolag för...

Lightlab i spännande samarbete

LightLab, vår länk KvicksilvfriSparlyse i kategorin Gift:Ersätt/Minska i höger kolumn, och Wallenius Water AB har undertecknat en avsiktsförklaring.  Det senare är  ett av världens ledande miljöteknikföretag för inom kemikaliefri vattenrening. De ska undersöka...

Lightlab nyemission

LightLab gör en garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 36,5 MSEK före emissionskostnader. Det är riktigt roligt att det finns riskvilligt kapital som satsar på miljöinnovationer. Företaget är vår...