Erik Sandström

Jag heter Erik Sandström. Min hustru sedan 32 år heter Mariann. Vi bor

i Jönköping och har tre vuxna barntillsammans. Du når mig på epost: info@ecoinnovation.se

Jag vill dela mina tankar med vänner och andra. Som jägmästare har arbetet för en god miljö varit min drivkraft sedan tonåren.

I mitten av 80-talet när jag jobbade med byskogsbruk för FAO (FN-organ för jord, skog, fiske och livsmedel) slogs jag av spridningskraften för kommerssiella lösningar.  År 2002 kom jag i kontakt med och inspirerades av Miljöinnovationstävlingen som leds av Hans Leghammar.

Jag hoppas att denna sajt också kan utgöra ett bidrag till att fler innovationer för en god miljö lyckas och att de blir lönsamma för innovatörerna.

De börsnoterade miljöinnovationerna tycker jag är särskilt intressanta. Jag har följt börsen sen tonåren. Saknar formell utbildning på området, men har noga studerat många årgångar av Aktiespararens Aktieskolor.