Inspirerande nummer av Uppfinnaren & Konstruktören

Årets tredje härliga nummer av Uppfinnaren & Konstruktören inspirerar. Tidningen är trots en realisttiks verklighetsuppfattning en källa till glädje. Redaktören inleder med att bara 1-2 % av alla idéer lyckas. Men Du hittar hela fyra bra artiklar på nätet om de...

Grattis till WWF och Håkan Wirtén

 Håkan Wirtén blir ny generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF. Han tillträder i slutet av oktober i år. Håkan är nu är skogschef på Skogsstyrelsen. Han har medverkat i skogsstyrelsens ledning under många år. Vi bedömer att han har goda förutsättningar att visa...

Europadagen firades i Jönköping

Att fira Europadagen i Jönköping börjar bli en tradition. Företagarna får med sig flera offentliga och halvoffentliga organisationer, bla. Enterprise Europe Network för ett trevligt firande. Höjdpunkten i årets firarmöte var en presentation av Europaparlamentarikern...