Green Innovation Contest öppnar den 1 april. Tävlingen sätter miljöinnovationer som kan bli etablerad mljöteknik i centrum. Den ska bidra till bättre marknadsförutsättningar för dem. Innovatörer från hela Sverige får vara med.

Miljöteknik i utveckling. Prisutdelning i Green Innovation Contest 2013, Fr vänster: Åke Mård (Koljern-teknik), Karl-Erik Andersson (Ejektorböjar), Hasse Johansson (prisutdelare), Matilda Olstorpe (MicProS) och Anders Lindgren (Optistring).

Miljöteknik i utveckling. Prisutdelning i Green Innovation Contest 2013, Fr vänster: Åke Mård (Koljern-teknik), Karl-Erik Andersson (Ejektorböjar), Hasse Johansson (prisutdelare), Matilda Olstorpe (MicProS) och Anders Lindgren (Optistring).

Green Innovation Contest är en tävling för hållbara miljöinnovationer. Innovatören ska beskriva och redovisa innovationens potential. Därmed ökar möjligheten att knyta kontakter med potentiella kunder och samarbetspartners. Green Innovation Contest drivs av Innovatum.

Green Innovation Contest en nationell tävling. Den gäller miljöinnovationer med marknadspotentiel. Den leds av Innovatum och finansieras av Energimyndigheten, Tilllväxtverket samt Västra Götalandsregionen.

Energimyndigheten stöttar företag inom energiteknikområdet som befinner sig i ett tidigt skede av sin utveckling. Myndigheten är en av finansiärerna bakom Green innovation Contest:

-Vi förväntar oss att tävlingen ska ge oss mer kunskap och kännedom om företag som arbetar med miljöinnovationer. Förra årets utfall av tävlingen var över förväntan. Samtliga fyra pristagare var företag med idéer och verksamhet som ligger i linje med myndighetens mål, säger Erik Hedar, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

I årets Green Innovation Contest är tävlingsplatserna begränsade. Den rymmer 80 innovationer. Titeln pristagare får de miljöinnovationerna som har högst affärs- och miljöpotential. Bedömning görs av tävlingens berednings- och jurygrupp.

–Alla som anmäler sig får exponera sin innovation på vår hemsida. De som går vidare får ytterligare bedömning, chans till personliga artiklar, och sist men inte minst möjlighet att bli pristagare, säger Jenny Järvelä som är projektledare för tävlingen.