Etikettarkiv: Naturhänsyn

Nov 14

Miljöteknik, ett resultat av skogsteknisk innovation och utveckling

Naturhänsyn i gallring, vägledning för miljöteknik

Miljöteknik är inte det första ord som förknippas med Skogsteknisk innovation. Men den snabba minskning av arbetsåtgången per avverkad m3 som svenskt skogsbruk genomfört är en förutsättning för att kunna bedriva skogsbruk med svenska löner. Samtidigt har förutsättningarna för stora delar av den biologiska mångfalden i skogen försämrats. Genom skogsbruk ersätter vi fossila material. ”Skogsteknisk innovation och utveckling – …

Fortsätt läsa »