Spridning av miljöinnovationer på marknaden ger en bättre miljö. Det kan vara radikala förbättringar eller det kan vara småsaker. Men spridningen sker för att det är lönsamt för kunderna. Miljöeffekten kommer därtill. För att klara våra samlade och ökande miljöproblem behövs lösningar som människor vill genomföra utan regleringar från myndigheter. Välkommen att hjälpa till att sprida sådana lösningar!