Självklart ska innovatörerna ha betalt för sitt jobb. Men det räcker inte med en idé om en innovation för att få betalt. Normalt behövs långsiktigt utvecklingsarbete som kräver både kapital och organisation. Jag kommer att bidra med tankar om EU-finansiering och annan finansiering. Välkommen att bidra med Dina tankar om samarbetet mellan miljöinnovatörer och andra!