En miljöinnovation är ett hopp om en bättre framtid. Chansen till en ny lösning är en glädje i sig. När den bär kommerssiellt så sprids den spontant. Jag vill att många ska få del av den glädjen genom min blogg. Välkommen att bidra med Dina tankar!