Jag besöker mässorna eftermiddagen 27/5 och 28/5. Den 28/5 är jag med i Matchmaking som ordnas av  Enterprise Europe network. Vill Du bara mötas kort och informellt så skicka mig en epost.

Om Du vill marknadsföra en miljöinnovation kan jag utan kostnad för Dig berätta om den för de jag träffar. Skicka i så fall en epost med telefonnummer och gärna med ett informationsblad till evolveu@gmail.com .