Berit Gullbransen, VD Swentec inledde  med studien om spjutspetser inom Avfalls- och Återvinningbranschen. Därefter kom flera i en rad. Först ut bland det jag kommenterar var Lars Thulin, Fordonsutvecklingschef hos Renova.

Han berättade om vår länk HybridSopbil. Den är resultatet av ett samarbete mellan Renova, Norba och Volvo. Det har stötts av Energimyndigheten. Hybridsopbilen har 30 % mindre energiåtgång än en vanlig sopbil. Den är tyst och har buller- och emissionsfria starter från varje stopp. Ännu ett fall där Volvo Technology Transfer satsar för framtiden.

Chirster Sundberg, för MRT System International AB berättade om system för återvinning av kvicksilverhaltiga produkter. 06-01-01-012.JPG Tekniken lämpar sig för återvinning av kvicksilver på många områden. Den främsta tillämpningen är nu återvinning av gamla lysrör. Ändarna på lysrören skäs av och glaset blåses rent från lyspulver vari kvicksilvret finns. Därefter destilleras lyspulvret varvid kvicksilvret avgår och samlar upp i kylfällor.  Jämför länken Kvicksilveråtervinning. Ovan till höger i utstälningsmontern med hustrun Ann-Louise. De representerade också RadComm vars system detekterar radioaktiva isotoper inom metallåtervinnings- och stålindustrin. 

Nick Rafiey, ENVIRO, Scandinavian Enviro Systems fokuserade däcksåtervinning. Se länken DäcksÅtervinningsMaskin. Maskinen sönderdealr däcken och återvinner dem som råmaterial, dvs kol, olja, gas och stål. Han berättade inte bara om innovationen. Han gjorde det på ett pedagogiskt och roande sätt också. Njut av följande Napoleon citat för alla innovatörer: ”Omöjligt är ett ord som bara finns i dårarnas ordbok.”  

Ja dett var några glimtar från Recycling-konferensen. Heder åt tidningen Recycling som ordnade den. Det fanns ännu fler roliga innovationer på utställningen ELMIA Recycling. Jag berättar mer om dem senare.