En av höjdarna i årets final av Tävlingen MILJÖINNOVATION var absolut Solvatten.  Den fick delat tredje pris. Med mina perspektiv på vedsamling och kvinnors villkor är det svårt att fatta att något kan vara viktigare. Skönt att någon annan tog juryansvaret.  solvatten2.JPG   Solens värme och UV-strålar och en tillskapad cirkulation i vattnet inaktiverar tillsammans med ett inbyggt filter patogener på kort tid. Vattnet blir bakteriefritt vid 55 graders temperatur. 

Innovatören Petra Wadström från Åkersberga visar behållaren som utför miraklet. Bort med diaréer och en stor del av kvinnoarbetet med insamling av ved för vattenkokning. Känner Du till någon innovation som kan göra mer för fattiga kvinnors villkor på vårt klot? Det blir också mindre erosion och mer ved kvar för andra ändamål.

Världsbanken är villig stödja pilotprojekt i Nepal och Uganda. Följ länken SolRenarVatten om Du vill veta mer!