Varför gratulera till en annons? Jo, DI grattas för att man fått betalt för att  sprida viktig information med tidningen. Innovationsbron  grattas för att man satsat på bilagan. Denna sorts bilagor kommer ju ofta med dagstidningarna. Men läsbarhet för en lekman och layout avviker rejält från tidningarnas. Är denna skillnad egentligen effektiv ur informationssynpunkt? Märk väl, denna bilaga tycker jag är bra. Jag återkommer senare till andra delar av den.

Peter Strömbäck, VD för Innovationsbron anslår tonen. Målet är att stärka svaga länkar. Kedjan skall hålla. Från en idé med kommerssiell potential till ett lönsamt företag. En ny organisation ska göra jobbet ännu bättre. Fyra Regionenheter med regionalt ansvar och basen i åtta kontor i större städer i landet.

Apropå omorgansationer har vi väl alla begrundat det gamla romerska citatet. För slitet för att tjatas om här. Men frågan är på sin plats: Kan verkligen Innovationsbron bli ännu bättre?

Jag tycker inte Peter har besvarat frågan varför den nya organisationen skulle ge bli bättre i sin ”ledare”. Ordet kraftsamling som nämns som argument börjar för mig få mer en retorisk än en faktisk klang. 

Har Du kära läsare med kunskap om Innovationsbron någon erfarenhet? Kanske Peter Strömbäck för Innovationsbron själv vill berätta i mera konkreta ordalag?