Ännu en toppengrej från årets final i tävlingen MILJÖINNOVATION. För en lekman porträtterar vi den allra enklast enligt nedan. woodrolla.JPGBilden visar en av innovatörerna Rolf Ljunggren och dessutom ett exempel på kunder för den initiala marknaden. Den är bland annat industrier för tillverkning av massa, stål och glas.  Sådana industrier har en högtemperaturprocess som används kontinuerligt året runt. Innovatörerna har tagit fram en ny process, WoodRoll, som bygger på förgasning utan tillgång till syre, så kallad pyrolys. Man får en syntesgas som är helt fri från kväve och koldioxid. Nästa steg är att bygga en pilotanläggning. Kolla vidare på vår länk HögUtbytesBiomassaGas.