I dag är tidningarna fulla av klimatfrågor. Men betydelsen av miljöinnovationer för att lösa frågan talas det inte så mycket om. I DI skriver Anders Sundström, VD Folksam, om klimat. ”Agendan för att avvärja klimatkrisen avtecknar sig som ett bergsmassiv omöjligt att bestiga för många storföretagare klämda mellan ideal och kvartalsbokslut.” …”Förutseende företag kan idag till stor del välja om de blir framtidens vinnare eller offer för utvecklingen.” …”Men då krävs betydligt mer än att bara lukta på koldioxiden” . MEN HALLÅ –som ungdomar säger. Nu slår han väl in öppna dörrar?

Volvo Technology Transfer är med i utvecklingen av två av våra länkar. Det ärEl-Skotaren och HybridSopbilen. De har också många andra projekt på gång. Skogsindustrierna har länge satsat systematiskt på klimatarbetet. För den oinvigde är det lätt att glömma de årliga satsningarna på återplantering efter avverkning. Likaså har man länge systematiskt utnyttjat restprodukter för energi. Det är bara två exempel.

Swedbank är skickliga på att utnyttja miljöargumentet. Miljöchefen Jenny Johansson får i dag nästan som ett idolporträtt i Svenskan. Det är hon värd. Hon gjorde ett bra framträdande på Sustainability Day i april. Svenskan skriver att Swedbank leder utvecklingen på området. I miljöprofileringen ingår WWF-kort, energi-, miljöbils- och vindkraftslån. Hon säger: ” En anledning till att vi kommit så här långt är att vi hela tiden jobbat med sambandet mellan affärsnytta och miljönytta.” Fast är Swedbank hittills så imponerande även om de sägs vara bäst? Vad har Du i rockärmen Jenny?

I DN idag finns en hel bilaga med annons från Luftfartsverket och Arlanda flygplats. Flyg och klimat är temat. Bland det intressanta är ett diagram över kg koldioxid per resenär. På y-axeln finns rest mil. På x-axeln marschfart i km/timma. Fritidsbåtar är värst. Tätt följt av snöskoter. Men flyget är naturligtvis mycket bra när vi jämför utsläppet med reshastigheten. Vi kan ju gratulera Luftfartsverket till ett pedagogiskt diagram. Men är detta ett diagram som för klimatarbetet framåt? Har det möjligen andra syften?

Jag drar mig till minnes skogsbrukets svängning när det gäller biologisk mångfald. Retoriken kom långt innan vi såg det konkreta resultatet i skogen. Men svängningen kom. I dag talar alla om klimat. Många eller nästan alla storföretag har utvecklingsprojekt på gång. Men man lägger ner mycket arbete innan det är dags att gå ut med nyheterna. Jag tror att många av våra storföretag är i den fasen. Och kärnfrågan är förstås att hitta de miljöinnovationer som kan leda till tekniska genombrott.

Jag tror inte några företag längre bara luktar på koldioxiden. Jag tror jobbet är i full gång, precis som på Volvo och Swedbank. Håller Du med?