Carl Thulin i Dagens Industri fortsätter i dag raden av tidningar som tar upp Morphic. Det kallas för miljöteknikbolaget. Men så mycket av bolagets potential ligger i produkter som ännu ej tagit betydande marknader  Kanske beskrivningen miljöinnovationsbolag är ännu bättre? En viktig del av prissättningen bör då utgå från vinstprognoser på i börssammanhang mycket lång sikt. Enligt hemsidan består Morphic -koncernen av moderbolaget och sex dotterbolag med sammanlagt 170 medarbetare. Efter rejäla kursfall köptes bolaget i dag på morgonen till 10,55 kr/aktie. Börsvärdet är ca. 1,8 miljarder kronor. 

På hemsidan meddelas, med kraftiga reservationer finansiella mål i miljarder kronor för försäljning 2012. Vi antar det motsvarar räkenskapsåret som slutar efter första tertialet 2013. För Bränslecellskomponenter är det 3,5; för Vindkraft är försäljningen 2,5; för Energiteknik är den 2,5; för  Legotillverkning 1,1; och för Automationsteknik 0,25. För området fartygspropulsion ges inga prognoser. Det finansiella målet för 2012 är alltså en försäljning på ca 10 miljarder kr. För räkenskapsåret 2006/07 var rörelsens intäkter 150 miljoner kronor. För att sex år senare, räkenskapsåret 20012/13 nå nivån 10 miljarder kronor krävs att försäljningen fördubblas varje år fram till dess.

Bolaget har tagit in kapital i flera omgångar. Det verkar inte ha problem med det. Naturligtvis kan ambitiösa finansiella mål locka investerare. Kanske ett pris på aktien för juni 2013 kan motsvara ett p/s-tal på 3. Då skulle företaget vid omsättningen 10 miljarder kronor värderas till 30 miljarder kronor. Det skulle innebära en årlig kurstillväxt om ca 75 %. Om kärringen stångar tjuren, dvs. företaget når sina med många reservationer omgärdade finansiella mål så låter det ju som en kanoninvestering för den som orkar vänta.

Om vi sätter värderingen i relation till de finansiella målen så blir det mera att priset på aktien är satt för att den som siktar mot himlen, når i alla fall trädtopparna. Det är väl en rimlig princip. I gårdagens DI meddelar Maria Ottosson att riskkapitalbolagen kräver 20-30 % avkastning för investering i miljöteknikföretag. Artikeln verka handla om betydligt mindre bolag änMorphic. Vid motsvarande förräntning för en placering i Morphic skulle bolagets värde i juni 2013 vara 6 miljarder. Ska vi tolka det som en rejäl misstro hos marknaden mot bolagets finansiella mål?  Eller är det helt enkelt så att man inte vågar prisa in resultatet av disruptiva teknikskiften?