Ja det gör Göran Holm, VD för Coca Cola Drycker i Sverige AB. Naturligtvis är det positivt när industriföreträdare talar för miljön. Men miljöinnovationerna har alltid varit en avgörande del av miljöarbetet. Han nämner dem inte ens! Det är första cykelturen.

Miljömärkning och milijöcertifiering har under det senaste decenniet fått stor uppmärksamhet. Begreppen har ibland använts synonymt med systematiskt miljöarbete. Det är ju naturligtvis upp och nervända världen. Effekterna av nya tekniker är rimligen minst lika stor som de som kommer av miljöcertifierings- och märkningsarbetet. Men det är  kanske inte lika lätt att arbeta systematiskt för att integrera miljöinnovationer 

Göran använder sig av Anders Sundströms lågvattenmärke 16/6 i samma forum för att få spaltutrymme. Vi har redan kvalitetsgranskat det, jfr. http://evolveu.bloggsida.se/bloggen/klimat-klimat-klimat-men-inget-direkt-om-miljoinnovationer 

Att peka ut basindustrin, för i den inluderas normalt skogsindustrin, för att inte göra något är minst sagt oklokt.  Har någon annan näring gjort lika mycket? Hur är det med Coca Cola, när började gentligen företagets miljöarbete. Var det femtio eller hundra år efter skogsindustrins start? Eller? Det är andra cykelturen.

Skogsindustrierna har länge satsat systematiskt på både på allmänt miljöarbete och på klimatarbete. Kärnfrågan för alla basindustrier är förstås att hitta de miljöinnovationer som kan leda till tekniska genombrott. Ja förresten, det gäller ju all näringsverksamhet. Vi är bara i början av vår listning av innovationer. Kolla länkarna under Miljöinnovationer så hittar Du redan 33 spännande exempel för vidare utveckling. 

Som läsare av tidningen måste man fråga sig när Dagens Industri ska göra det möjligt att kommentera artiklarna på debatt. Det skulle kunna få ej pålästa skribenter att tänka två gångeer innan man skriver vad som helst. Visst är det dags med ett forum för internetkommentarer till DI debatt!