Vår länklista över miljöinnovationer var på väg att bli svåröverskådlig. Det skulle blivit än värre i nästa vecka om vi inte organiserar om den i kategorier. Flera innovationer platsar i flera kategorier. Men vi listar dem i den kategori vi tycker passar bäst. Innovatörerna får möjlighet att lämna sina synpunkter. 

Vi har tänkt på olika möjligheter, tex. EU.s aktionsplan för miljöteknik. Till sist valde vi att kopiera MILJÖINNOVATIONSTORGETS kategorier. Kolla länken under länkkategorin Vänner till oss och miljöinnovationer. Men vi ger kategorierna lite kortade namn så de får plats i sidebar. Nedan finner Du först vårt namn i länklistan här intill och därefter namnet på miljöinnovationstorgets kategori.

  • Avfall:Åter/Renas               Hantering av restprodukter och rening
  • EffektivMtrlEnergi               Energi- och materialeffektivisering
  • Ekosystempåverkan           Fysisk påverkan på ekosystemet
  • FörnyarEnergi                    Förnyelsebar energi
  • FörnyarMaterial                  Förnyelsebara material
  • Gift:Ersätt/Minska               Minskning /Ersättning av Giftiga ämnen

Vad tycker Du om vår indelning i kategorier? Tacksam för förslag till förbättringar under comments!