Peter A. Jörgensen framhåller i sin kommentar att man ibland måste påminna om betydelsen av uppfinnare och uppfinningar. Kolla senaste inlägg i vänster sidebar! Det gäller också miljöinnovationer.  Jag vill illustrera inlägget med två bilder från Elverums Skogsmuseum i Norge.

 bild-055.jpg

 Utvecklingen av skogstekniken har ju bevarat konkurrenskraften för de svenska skogarna, trots en enorm ökning av ersättningen för arbete. För några år sedan sade vi att halveringstiden för antalet anställda i skogsbruket i genomsnitt sedan 1950 var 12 år. Den tekniska utvecklingen har ju ofta drivits på av de som arbetar i skogen i samverkan med lokala verkstäder. Jämför gärna vår länk El-forest. Stora delar av Sverige skulle varit helt öde utan denna utveckling. Våra exportintäkter och därmed vårt välstånd skulle också ha varit mycket mindre. 

timmervagn.JPG 

  Anade Ludvig Isachsen 1927 vad som komma skulle 89 år senare. Så här i efterhand vet ju inte jag vilken effekt hans sporbare tillhenger for transport av tömmer fick. Hur tycker Du vi kan öka förståelsen för uppfinnarnas villkor och för deras betydelse för utvecklingen av vår miljö? Klicka på no comments nedan och berätta!