Härlig sommardag i Oslo. Först Munch-museet och sedan Nobels Fredscenter. Fredscentret är uppbyggt kring utdelningen av Nobels fredspris. Fjolårets utdelning var ett lyft för intresset för miljöinnovationer. Det är ett rätt nytt museum. I år är det en ”utställning” om FN:s klimatpanel och om Al Gore. Al delen var bara bilder på honom. Visserligen var några bilder med död ved och minst en bild i skogen. Pinsamt! Jag tycker museet ska växa till sig innan det blir värt ett besök.

Fred är en förutsättning för utveckling som kräver tid och eftertanke. Så är det med miljöinnovationer. Så länge det är krig har ju ingen tid att tänka på miljön. Än mindre på utveckling av nya miljölösningar. Raden av fredspristagare är lång. Naturligtvis är den imponerande. Men jag känner inte till alla. Ändå saknas några av de riktiga höjdarna. Vad sägs om Jean Monnet och Robert Schumann. EU är för mig det främsta fredsprojektet. Långsiktigheten i fördraget om Kol- och Stålunionen 1950 och i Romfördraget 1957 är häpnadsväckande. Kolla företalen!

På över 100 år har bara en ”teknisk” landvinning belönats: Norman Borlaug för att han skapade underlag för den gröna revolutionen. Men är det enda tekniska genombrottet av denna dignitet. Är inte Internet lika viktigt? Det blir ju mycket svårt för totalitära regimer att undanhålla information och debatt från medborgarna. På samma vis har Internet en stor betydelse för miljöarbetet.

Kan tänkbara miljöinnovationer komma få så stor betydelse? Ja, det tror jag. Mest hoppas jag på en konkurrenskraftig teknologi för solenergi. Billig vattenrening för alla ligger också bra till. Eller tänk om vi kunde stoppa metanutsläppen från kofisarna! Jämfört med koldioxiden och fossila bränslen har ju metanet kommit lindrigt undan i debatten.

 Det norska magasinet NO jämför i marsnumret en Fiat 500 med en ko. Ja där finns också jämförelser med 1 kg tomater producerade i Norge eller att gå 5 km. Kojämförelsen då: ”Hvis du slakter en ku, kan du kjöre Fiat 500 i nesten fire år innan klimatjämförelsen blir till förlust.” Varför inte sätta på metanuppsamlare på korna? Tänk vilken effekt för klimatet!