Veckans Glada Miljöinnovation är Kol, Stå och Olja ur däckade däck. Scandinavian Enviro System står för den. Jag föreslår att media hjälper alla  som läser svenska att glädjas åt den genom att publicera:

 1. Notisen nedan
 2. En tidningsartikel som man skriver själv eller köper av mig.

Notis

”Veckans Glada: Kol, stål och olja ur däckade däck 

En miljard bildäck tar slut varje år. De är ett av världens stora miljöproblem. Många försök har gjorts för att återvinna dem lönsamt. Scandinavian Enviro Systems AB grundades år 2001. Företaget har världspatent för en återvinning av organiskt material. Fokus är på bildäck.

Förgasning av däck är en gammal metod. Men det har varit svårt att få bra slutprodukter. Nu är det möjligt att få råvaror av högsta kvalité. Däck separeras i sina beståndsdelar. Det är olja, kol, stål och gas. Gasen används för att driva processen. Testerna är lovande. Nästa steg i utvecklingen tas i juli. På Hisingen i Göteborg byggs en fullskaleanläggning. Där ska både forskas och produceras.

Bloggen MILJÖINNOVATION utser varje vecka en miljöinnovation till Veckans Glada. Flera ska bli glada åt nya lösningar för en Bra miljö.”

Tidningsartikel

 

Gå in på http://www.envirosystems.se/ och skriv om företaget.  Eller skicka en epost till mig! evolveu@gmail.com  Du får då en färdigskriven artikel på ca 4300 tecken. Den kostar 1500 kr + moms om Du helt eller delvis använder den. Med bildern kan du göra en bra helsida i tabloidformat. Newsdesk håller rätt på det åt mig. Efter 2100 tecken är den strykbar bakifrån. Den har underrburiker: 

 • Bra att läsa tidningen
 • För världsmarknaden
 • Lösta utvecklingsproblem
 • Varför marknadsläge?
 • Baklängs bullbak
 • FAKTARUTA: Mer om gamla däck som miljöproblem

Företaget ställer då följande bilder till förfogande:

 1. De små människorna och däckberget
 2. Pyrolysprocessen schematiskt 
 3. Testanläggning i Skellefteå
 4. Testanläggning i Wales
 5. Skiss på anläggning

Satsningen på Veckans Glada är en rak konsekvens av många viktiga faktorer i mitt liv. Motala Scoutkår bidrog till ideellt  intresse och naturintresse. Den underbara naturen i Borgafjällen i sydligaste Lappland har inspirerat sedan barnsben. Skogshögskolan i Garpenberg och Stockholm formade ett brett intresse för innovationer och miljö. Då skrev jag för 36 år sedan min enda artikel hittills för dagstidningar i Kristianstadsbladet. Skolan för Bistånds- och Katastrofutbildning på Sandön gav mig ett naiv-positivt intresse för fattigdomsproblem och för samverkan med människor.

Skogsstyrelsen har använt mig för att driva nya verksamheter och hitta lösningar på problem i trettio år och nu beviljat mig tjänstledigt. Hos FAO, FN:s skogs- och jordbruksorgan i Rom slogs jag av betydelsen av kommersiell spridning av innnovationer jämfört med myndighetsarbete för att bekämpa fattigdom. EU:s Life-fond har gett mig möjlighet att arbeta med innovativa miljölösningar i många år. Tävlingen Miljöinnovation som drivs i Halland och Miljöinnovationstorget har varit viktga inspiratörer.