Att miljöproblemet som Scandinaivian Enviro Systems tar i är stort berättade jag om i förra inlägget. I den rika delen av världen finns olika typer av återvinningssystem. Oftast innebär det en miljöavgift. Konsumenten betalar när ett nytt däck köps eller när det gamla lämnas in. Det styrs i vissa länder (som Sverige) av däcktillverkarnas egen branschorganisation. I andra länder betalar staten däckindustrin för jobbet. – Som det är nu skulle vi troligen få betalt för att ta hand om däcken. Vi räknar dock med att processen på sikt är lönsam även utan det här bidraget, säger VD Ola Ekman.

För världsmarknaden 

För biltillverkarna är metoden inte bara intressant för däcken utan också för plastdelarna inne i bilen. Gummit och plasten utgör 15 procent av bilen. Vilken vinst om det kan tas om hand före skrotning!

Företagets affärsidé är att sälja licenser och vara hel eller delägare till återvinningsanläggningar i hela världen. Kunder är större återvinningsföretag eller entreprenörer som arbetar med återvinning. De får köpa nyckelfärdiga återvinningsanläggningar med tillhörande licens eller licens och kärntekniken för återvinning av uttjänta bildäck.