Sommartal i Vitabergsparken också med miljöteknik. Mona Sahlin säger: ”Med ny teknik kommer ny tillväxt, nya jobb och en bättre miljö. Svenska företag ska vara först med den teknik som framtiden kräver.” Nyfiken blir jag av den inledningen. Men sen är det bara mål visioner och vilja.

På (s) hemsida finns också ett Pressmeddelande med en bilaga: Mål och visioner (för klimatarbetet) till 2020. Mer konkret? Ja, faktiskt. Fortfarande massor av mål och visioner, 2 sidor. Men också konkreta åtgärder, nämligen 127 st. i 18 kategorier. Sist kommer kategorin ”Gör det enkelt att vara miljövänlig” Om Du inte tror mig så kolla på http://www.socialdemokraterna.se/upload/Central/dokument/pdf/Bilaga%20pressmeddelande%20080809.pdf 

Bra – ja det tycker jag faktiskt. Vi har så långt kvar i miljöarbetet att ambitiösa listningar av de mäktiga har betydelse. Detta är resultatet av ett rådslag med 5000 deltagare. Mycket bättre – ja det tror jag faktiskt Mona & co kan. Etthundratjugosju förslag! Hur många byråkratarbetsår blir det? Hur mycket extra jobb för byråkrater ska gå åt till allt regeltänk kring detta? Och svårast av allt är tanken på allt besvär med regelanpassning för företagare och andra medborgare. Hoppas nu (s) partistyrelse gör resultate av rådsalget till något mycket bättre. 

Förresten kära läsare, Ursäkta min tänjning i rubriken. Mona är ju än så länge oskyldig i detta. 

Mycket bättre ja för det saknas en kategori för miljöinnovationer. Fem förslag finns med viss kopppling till ämnet.

 1. Tekniköverföring och anpassningsåtgärder för utvecklingsländerna finansieras genom en global fond till vilken alla länder bidrar beroende på utsläpp och ekonomisk förmåga.
 2.  Mikrolån inriktade mot miljöteknik som en del i Klimatbistånd.
 3. Öka stödet till svensk miljöteknikexport och stimulera internationella samarbeten i kategorin Miljöteknikexport.
 4. Sjätte AP-fonden bör starta en ny riskkapitalfond för klimatsektorn i kategoirn Eltillförsel
 5.  Satsningar på pilot-, demonstrations- och fullskaleanläggningar för utveckling av andra generationens biodrivmedel bör stödjas, kategorin bilbränslen.
 6. Men var är tänket? Så svårt är det inte. Den lönsamma miljöinnovationen sprider sig själv. Hjälp fler innovationer att bli lönsamma! Det går alldeles för långsamt och är på tok för tufft för många innovatörer.   

   
   

   

Dagens Industri skrev att riskkapitalbolagen kräver 20-30 % avkastning för investering i miljöteknikföretag. Jag lunchade i våras med en representant för den kategorin som berättade att deras fond hade kollat 200 miljöinnovationer och slutligen bara valt att satsa på en.

Är avkastningskraven rimliga? Hur ska en ägare av en innovation kunna känna lust och glädje för att erbjudas villkor som grundas på sådana kalkyler? Jag tycker det finns mer att göra.  EU-har nyligen utvidgat möjligheten att lämna statsstöd till utvecklingen av unga företag. När får vi se en tillämpning av detta för miljöinnovationer i Sverige? Kan vi göra mer genom teknikupphandling? Vilken politisk chans för Mona att vara den som tar initiativet i detta läge. 

P.S. Jämför gärna mitt inlägg om tre ministrar: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/forst-miljoinnovationerna-i-sverige-sedan-till-kina