Vi fick ett pressmeddelande av en gammal bekant från Miljöinnovationstävlingen. Jag har kortat ned det något. Gläds med Swebus, Drivec och Vägverket! Vill Du veta mer så följ vår länk till miljöinnovationer i höger sidebar:  Körutsläppsmjukvara

 När väl innovationen når marknaden så blir inte den stora miljönyttan i Sverige. Det blir i USA. Vi firar med en knockoutbild inspirerad av Soulfood museum i Atalanta, Georgia, USA.

Swebus har, i samarbete med VDII Innovation AB, testat Drivec-konceptet under drygt 1 år i Katrineholm. Målet var att reducera bränsleförbrukning och emissioner. Swebus kan reducera bränsleförbrukningen väsentligt med Drivec. Samtidigt reduceras utsläppen av CO2 med många tusen ton. Nu har företagen träffat ett tre-årsavtal som ger Swebus möjlighet att installera systemet på ca 2.500 bussar. Först ut är ett projekt i Uppsala och Tierp.

Förarna är nyckelpersoner när det gäller att minska både bränsleförbrukning och emissioner. Genom att lära sig ett sparsamt körsätt reducerar förarna bränsleförbrukningen och därmed Swebus utsläpp av CO2 i så hög grad att halva Klimatmålet för transportsektorn kan uppnås.

Med Drivec-konceptet lär sig förarna själva Sparsam Körning under färd. Förarna får direkt information under körning om hur han/hon kör och vilka ändringar i körsättet som ev behövs. Tillsammans med ett unikt webb-baserat rapportsystem får både förare och ledning ett mycket effektivt hjälpmedel för att bibehålla låg bränsleförbrukning resp låga utsläpp av CO2, växthusgaser och partiklar.

Ett sparsamt körsätt innebär att förarna planerar sin körning bättre och kör mer trafiksäkert Trafiksäkerhet, miljö och ekonomi går m.a.o. hand i hand. För Swebus resenärer ger det sparsamma körsättet bättre åkkomfort.

Frågor kring projektet besvaras av Anna Jonasson, projektansvarig Swebus 070-1871024 och Johan Göthe, VDII Innovation AB 042-108976, kan besvara frågor kring Drivec-konceptet. Swebus är ett av Sveriges ledande bussföretag med 2.500 bussar och 7.000 anställda. Omsättningen var 4 Miljarder kr 2007. Swebus ingår i Concordia-koncernen

VDII Innovation AB, Helsingborg, utvecklar och marknadsför Drivec-konceptet som via förarstöd och ett unikt rapportsystem ger ökad bränsleeffektivitet och lägre emissioner. Utvecklingen startade 1997 och har resulterat i patentskyddade och patentsökta lösningar.