Tidningsrubrik: ”En tjock rökridå kring avgaserna”. Krönikans vällovliga syfte är att bidra till att pressa ner klimattusläppen från transporter. Men den lyfter inte fram de viktiga fakta som den grundas på. Jonas Fröberg har skrivit krönikan i Svenska Dagbladet.    

Här använder jag ordet voodoo som symbol för goda besvärjelser. Det är klart slarvigt men kanske rubriken kan hetsa lite. Bilden från New Orleans Voodoo – museum gillar jag också. Enligt wikipedia är Voodoo religionen för 50 miljoner människor.  Du som vill veta mer om voodoo kan kolla http://sv.wikipedia.org/wiki/Voodoo. Uppfattningen av verkligheten är avgörande för både innovationer och för miljöarbete. Men tidvis ligger det lite av voodoo över delar av debatten. Debatten är lättfattlig och får stort utrymme i media. Det är mycket svårare att genom media få bra fakta än att följa debatter.

Svensk Handel och TransportGruppen har presenterat en gemensam rapport ”Transporter och handel – viktigt för välståndet och miljön”. Rapporten pekar på att transporternas andel av en varas sammanlagda koldioxidutsläpp är mycket mindre än debatten vill göra gällande.

Rapporten vill tillföra en ny dimension på sambandet mellan transporter av butiksvaror, miljöpåverkan och ekonomisk tillväxt.  http://www.svenskhandel.se/common/GetDocument.asp?path=news&check=111119111112641111111131241111410&src=SlutrapportTransporterohandel.pdf . Ett viktigt inslag är en livscykelanalys på 22 vanliga detaljhandelsvaror. Den säger hur stor del av dessa varors totala koldioxidutsläpp som härrör från transportarbete. Medianvärdet är 4 %. Analysen visar att det är i produktionen som de stora utsläppen finns. Vi har ju tidigare skrivt om korap och kofis. Jfr. http://evolveu.bloggsida.se/bloggen/fredscenter-i-oslo-och-drommen-om-miljoinnovationer-for-kofis .

Rapporten genomför också en åtminstone vid första påseende trovärdig diskussion om olika åtgärder för att få ner utsläppen av klimatgaser från transporter. Den drar bland annat slutsatsen  att det finns många åtgärder som är mycket bättre än drivmedelsskatt. Bland de bästa åtgärderna är teknologisk utveckling. Det är ju just införande av miljöinnovationer.