STING jobbar för miljöinnovationer. Det är värt en joddling från Alice! Att de också jobbar med ICT och Medtech kan vara bra att veta. STING står för Stockholm Innovation & Growth. Det sa Magnus Rehn, affärscoach vid STING vid Gröna VD-nätverkets möte i fredags. 

Jag frågade: – ”Hur har det gått för de affärsidéer som Ni inte tagit in i STING?” 520 har ju sökt, 50 har tagits in och 46 är kvar. Magnus sa att det finns en databas med de värderade idéerna, men ännu ingen sådan uppföljning.

Den gamla karlsbron i Prag kan symbolisera STINGS roll för innovationers väg mot marknaden. Men hur går det för de som inte kommer upp på bron?

Många  miljöinnovationer ska lyckas. Så får vi en bättre miljö. Möjlighet för ännu bättre resultat finns i de idéer som inte prioriterades. Hur har det gått för dem? Uppföljningar av ej stödda idéer kan hjälpa till att effektivisera stödet för utveckling av miljöinnovationer. Att det är svårt och tar tid klargörs av NUTEKs rapport ”Framgångsrika miljöinnovationer”.

STING är ett non-profit bolag. Verksamheten finansieras med offentliga medel samt genom privata partners och egen finansiering. STINGS mål: Att aktivt bidra till 12 helt nya exportinriktade teknikföretag per år i Stockholm. Redan i år kanske målet nås.

STINGS arbetsmodell har  fyra steg.

  1. Start-up är ett träningsprogram för att verifiera en idè och skapa grund för företagsstart.
  2. Business Lab utvecklar elller testar en produktidé eller ett forskningsresultat.
  3. Business accelerator stöder nystartade teknikbolag som kan bli framtida exprtsuccéer.
  4. Go Global är för bolag som redan omsätter 5-10 Mkr som ska expandera internationellt. 

STING har bland annat dessa arbetsformer. Ett antaget företag brukar få 1,5 Mkr i mjuka stöd. STING Business angels syndikerar ofta 2-6 personer som går in med vardera 20 000 – 100 000 € i ett projekt. Kick Start som innebär ett begränsat lönestöd när en entreprenör går in som VD i forsakrinitierat företag. 

 STING  har två lediga jobb, se http://www.stockholminnovation.com  Jfr. också Gårdagens inlägg om Gröna VD-nätverket. http://evolveu.bloggsida.se/bloggen/intressant-i-grona-vd-natverket .

Vet Du något om hur det går för de idéer som ej prioriteras i urval för koncentrerade stödsatsningar? Berätta!