Den nyinstiftade Stiftelsen Silléns Innovationsfond har belönat tre patenterade uppfinningar inom gjuteriområdet. Två av dessa kommer från Jönköping. Peter Nayström vid industriforskningsinstitutet Swerea SWECAST i Jönköping får priset för Nayvoc. Ovan: Peter på utställningen till årets final i Miljöinnovationstävlingen. Miljöanpassad formmassa minskar utsläppen av flyktiga organiska ämnen med upp till 90 %.

Magnus Wessén och Haiping Cao vid Tekniska Högskolan i Jönköping får priset för Rheogjutning. Via halvstelnad metall pressgjuts metall porfritt och energisnålt. Kolla vår länk i höger sidebar: Halvstelnad gjutning. De fick andra pris i tävlingen förra året och finns liksom jag på Science Park i Jönköping.