I morgonens nyhetsflöde har vi upptäckt några saker. Att vi tar upp något ur nyhetsflödet innebär bara att vi tycker det är intressant, det innebär ingen miljömässig värdering.

Vår länk Gröntbränslefrånmassabruk, Chemrec bygger världens första anläggning för biodrivmedlet DME. http://www.newsdesk.se/pressroom/chemrec_ab/pressrelease/view/projektstart-chemrec-bygger-vaerldens-foersta-anlaeggning-foer-biodrivmedlet-dme-236209 

Vattenfall bygger pilot för avskiljning av koldioxid. http://www.newsdesk.se/pressroom/vattenfall/pressrelease/view/vattenfall-inviger-vaerldsunik-pilotanlaeggning-foer-koldioxidavskiljning-236482

Klimat och energisatsningar i budgetproppen.I detta ingår kommersialisering och spridning av ny energiteknik. http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/klimat-och-energisatsningar-i-budgetpropositionen-2009-236404

Börsnoterade Borevind flyttar till Göteborg http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/borevind-blir-goeteborgsbaserat-236300