Science for Environment Policy, EU-Kommissionens DG-Miljö fortsätter sin månatliga tematiska nyhetsservice. Det fokuserar forskning och dess gränssnitt mot praktisk tillämpning. Nu måste man dock aktivt beställa informationen. Den kompletterar det nyhetsbrev som kommer varje vecka. På sajten går också att registrerar sig för deras veckobrev. Senaste temanumret är för vatten. http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/specialissue_en.html 

WWF säger att Regeringens klimatsatsning är ett steg i rätt riktning. Men mer satsningar på miljöteknik behövs. http://www.wwf.se/press/1190810-wwf-regeringens-energi-och-klimatbudget-ett-steg-i-ratt-riktning