Nyheter om miljöinnovationer följer. Men först personlig miljöobservation: I går kväll gick rådjuren till attack. En härlig rabatt med ett hav av violer blev totalt aväten. Precis som pingstliljorna i våras. Totalt är det 4 nyheter i dag.

Vi firar med lite fisk ur Borgasjön att en ny grundfärg för båtbottenfärger lanseras av Ekomarine AB. Den garanterar vidhäftning av giftfria båtbottenfärger. http://www.newsdesk.se/pressroom/ekomarine/pressrelease/view/ny-grundfaerg-garanterar-vidhaeftning-av-giftfri-bottenfaerg-237917 

Inredningsarkitekttrion Everville arbetar med eko-innovativ gestaltning av rum och produkter samt förbättring av existerande miljöer. Evervilles eko-innovativa gestaltning innebär att hitta den ekologiska potentialen i varje projekt och förstärka det med ett tydligt koncept. Det anmäls i ett meddelande från Konstfack. http://www.newsdesk.se/pressroom/konstfack/pressrelease/view/nya-kreatoersfoeretag-paa-konstfack-transit-237784

Sverige agerar för ett nytt snabbförhandlat frihandelsavtal för klimat- och miljövänliga varor, tjänster och teknologier – i form av ett Environmental Technology Agreement (ETA). http://www.regeringen.se/sb/d/10890/a/110894

Processoptimeringssystem ger 14 % ökat utbyte för en oljefraktion i Nynäs raffinaderi i Göteborg. http://kunskap3.ivl.se/bw/BWArticleView.aspx?bwl=d20eb14b09604800.35294.C4B6