En chans att bli glad åt nya miljölösningar. Jämför bloggens slogan ovan. Temat var Pitcha Din miljöinnovation! Det betyder helt enkelt: Innovatör berätta om Ditt utvecklingläge! Några ”experter” tycker till. Vi börjar med det största glädjepillret. Sedan följer NordiQ, Deflamo, Månbas Alpha och X-Block.

Vår länk EnergiSparTakkylFotvärmeFotvärme var sist ut. Svante Bengtsson presenterade för Rehact AB. Men som tidigare uppdragsgivare tar vi dem givetvis först. Bilden visar hur IVS, det Intelligenta VärmeSystemet fungerar. När sval luft mycket sakta faller från taket skapas en skön temperatur i huvudhöjd. I nivån där den svala luften uppifrån möter den varmare luften från golvet evakueras luften. Så skapas en idéalisk klimatzon för människor att vistas i. Då luften vandrar uppifrån och ned minimeras mängden damm och smuts som rörs upp från golvet.

När kall luft kommer uppifrån sjunker medeltemperaturen för samma upplevda värme med 2 till 4°C. Varje sänkning med 1°C innebär en besparing på 5% av uppvärmningskostnaderna. Nyckeln till systemet är unika AHE – värmeväxlare. Detta ventilationsdon i ytterväggen ger en tempererad inluft. Det tar nästa helt bort behovet att leda luft i otympliga ventilationstrummor. En unik fördel är att systemet arbetar med mycket små temperaturskillnader.

Rehact gör i år sin första leverans i Polen. Det har varit tufft att få till en första leverans. Massor av priser och utmärkelser och stort intresse från många. Men leverans förutsätter att men bygger ventilations- och värmesystem i ett hus på helt nytt sätt. Nu hoppas jag vägen ligger öppen för dem.

Först ut var Mats Lindgren, NordiQ AB, en bekant från årest final i Miljöinnovationstävlingen. Jfr. vår länk SmartKundStyrdFjärrvärme. De har skapat ett helt nytt koncept för fjärrvärmeanslutna abbonnentcentraler.  Detta styrsystem för fjärrvärme som visat sig spara 10-20 % av uppvärmingskostnaderna.

Professor Lars Stenmark, Månbas Alpha berättade om en ny metod för att transportera och lagra vätgas: Hydrogen Macro Spheres. Han har haft flera företag baserade på rymdforskningsresultat. Utvecklingsarbetet försörjs av upparbetade vinster. Här trodde panelen att det dröjer för länge till kommersialisering för att vara intressant för riskkapital.

Fredrik Westin, Deflamo AB presenterade ett biologiskt nedbrytbart flamskyddsmedel.  Jfr. vår länk BioNedbrytFlamskydd. De har nu 60 projekt ihop med företag i olika branscher. Företaget är ett publikt AB. För att förstärka kassan söker man nu fler aktieägare och stark finansiell partner. Det går för långsamt med organisk tillväxt. En i panelen tyckte att det kan bli svår att få in investerare när de noterat sig publikt i så tidigt skede. Fredrik svarade att de tror sig hitta någon i sin industriella miljö.

X-Blocks Jonas Thurdin berättade om bolagets utvecklade ballong/ventil/regulator som installeras i tryckluftssystem. Den potentiella kundnyttan är 2 miljarder kr/år. Men de som idag levererar pneumatik förlorar på den. Därför söker man gå direkt på kunden. De söker nu ett uppstartskapital på 5 Mkr till januari -09 och sedan lika mycket rörelsekapital för 2009.

 Jag antar Du får mer om dessa glädjande innovationer i nästa Miljöaktuellt eller på sajten Miljöaktuellt. se.