Som redan framgått var det en glad dag. Börsnoterade Morphics (Jfr. vår länk BränslecelldelVindPropeller)    Styrelseordförande Peter Enå, Chromogenics VD Bengt Åkerström och Absolicons (Jfr. vår länk  SolKoncentratorElVärme) VD Jonas Byström var roliga att lyssna på. Jag återkommer med mera från denna session här på bloggen. Om Du vill veta när så klicka på RSS-feed och det företag Du är intresserad av. Sedan blir det artikel i Uppfinnaren & Konstruktören, jfr, länk bland Vänner till mig och Miljöinnovation. 

Här bara kort referat av Bengt. Jämför skissen som visar ytbeläggningen och vår länk: VärmeanpassandeGlasRutor. Chromogenics Bengt talade om en resa i solen i dubbel bemärkelse. Alla vill ha ljus! Alltså mer glas i husen. Det blir  varmt inne och mer luftkonditionering behövs. Därför utvecklar utvecklar Chromogenics och ska tillverka produkter baserade på elektrokromism. Teknologin gör att tunna plastfolier kan ändra sin genomskinlighet med hjälp av elektrisk spänning. Företaget grundades 2003 som en fortsättning av 20 års FoU av professor Claes-Göran Granqvist och hans grupp vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet. Riskkapital från DuPont Ventures och Volvo Technology Transfer stöder utvecklingen.

Några viktiga faktorer i utvecklingen har varit. Forskarna placerade från börja patenten i särskilt bolag.  Såddfinansiär gick att hitta. Både affärsänglar och mjuka lån. Inkubator gav god hjälp med legala aspekter och att hitta riskkapital. I uppbygnadsfas var det bra att kunna förhandla med två riskkapitalister. Att få Volvo och DuPont med i tidigat skede ger också skydd från IP-intrång. En mycket viktig faktor har varit att alltdi ha tillgång till en Plan B. 

Nu går Chromogenics mer och mer över från teknikdriven till affärsdriven utveckling. Det gäller att ha en långsiktig finansieringsplan säkrad så man inte hamnar i tvångsituationer.  Att starta ny produktionsverksamhet kostar tid och pengar. Chromogenics är i dag 20 personer som fortfarande lever på ägarna. Planen på fortsatt teknikutveckling löper i fyra år till. Då bedömer man att en fullskaleanläggning kostar ca 150 Mkr. I höst blir det en liten produktionsenhet.