I dagens nyhetsflöde är budgetproppen huvudnumret. Men SweTree Technologies och Vägverket har glada nyheter. Återvinningsindustrierna pressmeddelar om en rapport så att miljinnovationers roll inte tydligt framgår. 

Miljödepartementet har gjort pressmeddelanden. Där pratas inte om den globala ekonomin. Men utvecklingen på teknikbörsen Nasdac får sin betydelse. Sen måste vi ju ta med lite rött i denna nattbild från New York.

Hela budgetpropositionen finns på http://www.regeringen.se/sb/d/10942/a/111679 . Faktablad för  miljöbudgeten på http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/17/65/f604bc79.pdf  Där lyfts ….Tekniköverföring till utvecklingsländer …………. avancerad miljöteknik .

Klimat o Energisatsningar beskrivs på http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/17/33/b5dcbb02.pdf Några ord ur det:……… ökad svensk export av miljöteknik. ….. åtgärdspaket …fokus flyttas från statliga investeringsbidrag till teknikutveckling, effektivare marknader …………….Satsningarna på klimat och energi fokuserar på kostnadseffektiva åtgärder … Sveriges del av EU:s klimat- och energipolitiska mål, tex Kommersialisering och spridning av ny energiteknik…….. Utöver .. aviserade satsningar på teknik och klimat ..åtgärder för .. främja utveckling av ny energiteknik …….. underlätta steget från forskning och utveckling till kommersialisering avsätts ytterligare 875 miljoner kronor. …….satsningar på demonstrationsanläggningar för andra generationens biodrivmedel och annan energiteknik, till exempel teknik avseende fordon och elproduktion, som står inför ett kommersiellt genombrott.  …. för energiteknik som inte är etablerad på marknaden, exempelvis biogas och solceller, avsätts 339 miljoner kronor under perioden 2009-2011.  ………. underlätta utbyggnad av vindkraft ….undanröja hinder, öka kunskapen, förbättra planeringen och förkorta handläggningstiderna. Regeringen förlänger satsningen på nätverk för vindbruk samt stödet till planeringsinsatser i ytterligare två år.Faktabladet för havsmiljarden innehåller inget konkret om miljöinnovationers betydelse i detta arbete. 

SweTree Technologies är med på The Guardians Cleantech 100 lista.  SweTree har blivit valt för sitt fokus på att utveckla ny teknologi för att öka tillväxten och värdet i träd och träfibrer, inte minst för energibruk. http://www.newsdesk.se/pressroom/swetree_technologies/pressrelease/view/swetree-technologies-aer-med-paa-the-guardians-cleantech-100-lista-239442

Återvinningsindustrierna lämnar 10 förslag för att öka plaståtervinningen. – Att skärpa kraven på plaståtervinning skapar därför drivkrafter för företagande som genererar ny miljöteknik, säger VD Annika Helker Lundström. Det var allt i Pressmeddelandet, em kanske finns mer om miljöinnovationer i den underliggande rapporten. http://www.newsdesk.se/pressroom/atervinningsindustrierna/pressrelease/view/10-foerslag-foer-att-oeka-plastaatervinningen-239189

Vägverket har vidareutvecklat en metod som förenar kostnadseffektiviteten med miljötänkandet. Metoden kallas indränkt makadam tät (IMT) och ingår som en av flera metoder bland de så kallade kalla teknikerna. http://www.newsdesk.se/pressroom/vagverket_produktion/pressrelease/view/klimatsmart-asfaltlaeggning-239183