Idag är det nyheter om:

 Predect  som har utvecklat en av marknadens första mät- och analyssystem för realtidstest av vattenkvalitet; och  Parans Solar Lighting AB, som abetar för att på ett energieffektivt sätt skulle kunna lysa upp mörka delar inne i hus.

STING Capital har investerat i  cleantechföretaget Predect. Predect har utvecklat en av marknadens första mät- och analyssystem för realtidstest av vattenkvalitet, som bland annat kan användassom larmskydd vid förorenat vatten. – Om vår teknik hade använts av vattenverket i Lilla Edet skulle de omedelbart ha upptäckt att dricksvattnet var förorenat, menar Predect:s VD Orwar Eriksson. Vårt patentsökta system kan göra realtidstest av vattenkvalitén i exempelvis vattenreningsverk, inom livsmedelsindustri och kemiteknisk industri. Investeringen från STING Capital möjliggör bland annat att vi inom ett halvår kommer att kunna leverera två fullskalanläggningar till kunder inom vattenbranschen. Dessutom har även fem affärsänglar nyligen investerat 1, 5 miljoner i bolaget som ytterligare påskyndar utvecklingen. http://newsdesk.se/pressroom/stockholm_innovation___growth__sting/pressrelease/view/riskkapitalfonden-sting-capital-investerar-5-miljoner-i-tre-unga-teknikbolag-239996 

Tre ingenjörer och två arkitekter från miljöteknikföretaget Parans Solar Lighting AB, belönas med Världsnaturfondens Carl Mannerfeltpris 2008. Parans grundades år 2003. Långt tidigare började dock byggnadsingenjören Torsten Mattsson fundera över hur man på ett energieffektivt sätt skulle kunna lysa upp mörka delar inne i hus. http://newsdesk.se/pressroom/iva/pressrelease/view/stort-miljoepris-till-forskare-inom-solbelysning-239674