Dagens glädjeämnen gäller

  1. Planering för höghastighetståg i Japan;
  2. Bensin från koldioxidneutrala alger;
  3. Google 10 år satsar på innovationer för att hjälpa människor;
  4. Skrotåtervinning: enklare, billigare och effektivare;
  5. Volvo lanserar kommerssiellt gångbar hybridbuss.

Klicka här för utdrag ur pressinformationer och länkar till källorna. Mycket nöje!

Kawasaki utvecklar ännu snabbare höghastighetståg! Named the “Environmentally Friendly Super Express Train” (efSET), the modern marvel will propel passengers along at 217 miles per hour, besting the record-holding Shinkansen’s 186mph. The streamlined design also promises to be less noisy, more energy efficient, and will feature a state-of-the-art electrical control system. 

The introduction of Kawasaki’s new high-speed train stands to improve upon Japan’s standing rail system, already considered to be one of the most efficient in the world. The efSET will feature an extremely lightweight and aerodynamic profile in addition to a regenerative braking system that will recycle the kinetic energy generated by its movement.

Kawasaki plans to finalize the design by March 2010, and the company has already announced that it plans to prepare the efSET for international release. It is e4stimated that 10,000 km of high-speed railways will be deployed over the next 20 years. http://www.inhabitat.com/2008/09/18/kawasaki-environnmentally-friendly-super-express-train/  

Bensin från alger:  Sapphire Energy a California-based company, has been working away to create actual gasoline from a renewable, carbon neutral source: algae.  They’ve managed to produce 91-octane, ASTM certified gasoline, ready to be pumped into your car. They stress that it is not ethanol, and not biodiesel. Move over Brent Crude, it’s Green Crude’s turn.

The company started with 3 friends discussing a very interesting question: ”Why is the biofuel industry spending so much time and energy to manufacture ethanol — a fundamentally inferior fuel?” A very good question indeed, and one they sought to answer on their own terms. The friends – a bioengineer, a chemist, and a biologist – set out to recruit the best minds they could find to collaborate with them on the project, and the results are staggering. ”The company has built a revolutionary platform using sunlight, CO2 and microorganisms such as algae” to produce the fuel, without the use of arable land, and while we haven’t yet seen any data, they claim it to be very water efficient.

They already raised $50 million from Arch Rock Ventures, Venrock, and the Wellcome Trust. It is evident that Sapphire will become a major player in the coming years for alternative fuel production, and one cannot help but be inspired with confidence when Arch Rock says: ”We realized at that point we could change the world, so we sat them down and told them, ’the checkbook is completely open; tell us what you need’.” Not a statement you hear everyday from a venture capital firm. Refererat från EcoGeeks Nyhetsbrev 24/9. http://www.ecogeek.org/content/view/1687/70/  

Google söker idéer som kan förändra världen med projektet 10¹ºº De tio senaste åren har Google lärt sig att bra idéer kan uppstå varsomhelst. Därför presenterar Google, som en del i tio-årsfirandet, projekt 10¹ºº (10 upphöjt till 100). Man söker idéer som kan förändra världen genom att hjälpa så många människor som möjligt.

Alla kan skicka förslag på sätt att förbättra människors livGoogle satsar tio miljoner dollar på att omsätta fem av idéerna till verklighet. Idéerna kan vara stora eller små, teknologidrivna eller fantastiskt enkla – men de måste ha verklig påverkan. De 100 bästa idéerna väljs ut. Sedan får Google-användare rösta. Deras röster beslutar om de 20 finalisterna och en panel väljer sedan ut upp till 5 idéer för slutlig finansiering.

Bra idéer kommer verkligen från alla håll och kanter. Det finns oräkneliga briljanta idéer som behöver finansiering och stöd för att bli verklighet. Två exempel som google gillar är:

  1. Ett team av endast två personer implementerar en lösning för att hjälpa miljoner människor som träget bär närmare 20 liter vatten på huvudet långa vägar, genom att utveckla och distribuera The Hippo Water Roller, en relativt billig behållare som rymmer 24 gallon (cirka 91 liter) och som enkelt kan rullas på marken.
  2. First Mile Solutions inför enkla men effektiva sätt att koppla upp isolerade samhällen i utvecklingsländer mot internet. Ett sätt är att samhällen hakar på Wi-Fi produkter på de allmänna bussarna så att de kan ta emot och skicka sparade epostmeddelanden när bussen färdas mellan områden som inte är sammankopplade.

Google är intresserade av att finansiera projekt som på liknande sätt har stor påverkan. Google är nu 10 år. Finns det något bättre sätt att fira det än att hjälpa människor hjälpa andra? Må de vinna som hjälper mest! Refererat från Googles pressmeddelande: http://www.newsdesk.se/pressroom/google/pressrelease/view/google-soeker-ideer-som-kan-foeraendra-vaerlden-med-projektet-10-240332  

 Återvinn Skrot, enklare, billigare och effektivare Att det finns ett stort ekonomiskt värde i järnskrot har man förstått länge. Inte mycket forskning har dock gjorts på området. Fast det finns stora miljö- och ekonomiska vinster. Genom att klassificera och sortera skrotet beroende på metallsorter och legeringsinnehåll kan man spara både dyrbara metaller och energi vid tillverkningen. Samtidigt hushåller man bättre med våra naturresurser. Detta är bakgrunden till ett EU-projekt som startade 2006 med Swerea KIMAB som koordinator.

– Vi använder avancerad laseranalys för att analysera och klassificera metallskrot, berättar Thomas Björk på Swerea KIMAB. De första fältförsöken sker nu på Stena Recycling i Huddinge. Tekniken bygger på att en fokuserad laserstråle skapar ett ljusplasma från en liten yta på skrotbiten. Ljusvåglängderna i plasmat ger i sin tur information om metallinnehållet i skrotbiten är vanligt stål, gjutjärn, lackat eller av annan metall. Den här utrustningen klarar av att klassificera ca 60 ton skrot i timmen.

– För Stena handlar det om vår strävan att hela tiden ligga steget före och söka nya återvinningslösningar. Med den här tekniken är vår ambition att vi i framtiden med ännu högre noggrannhet ska kunna avgöra innehållet i den återvunna råvaran. Med ännu mer kvalitetssäkrad råvara kan vi nå nya kundgrupper, berättar Kristofer Sundsgård på Stena Recycling.

Minskade halter av koppar i stålskrot, samt att kunna skilja på olika stålsorter är några av målen i projektet. Koppar som förorening i stål försämrar i regel kvaliteten väldigt mycket. I dagsläget sorteras den i sig värdefulla kopparen ut för hand. Tekniken ger också möjlighet att urskilja lackerade och zinkbelagda skrotbitar som också det är viktigt ur miljösynpunkt. Refererat från Pressmeddelande på Newsdesk
 http://www.newsdesk.se/pressroom/KIMAB/pressrelease/view/enklare-effektivare-och-billigare-aatervinningen-av-skrot-240346

Kommersiell Hybridbuss från Volvo , Volvo 7700 Hybrid. Med upp till 30 procent lägre bränsleförbrukning och hybridkomponenter från Volvo, kan bussoperatörerna tjäna in den extra kostnaden på endast 5-7 år.

Den lägre bränsleförbrukningen gör att växthusgasen koldioxid minskar med upp till 30 procent. Utsläppen av partiklar och kväveoxider minskar med upp till 40-50 procent, jämfört med motsvarande dieselbuss. Hybridtekniken har funnits länge. Men den har ännu inte slagit igenom med full kraft. Anledningen är att hybridbussarna hittills har varit för dyra och gett en för liten bränslebesparing. Med Volvo 7700 Hybrid förändras den bilden.

Volvo har valt att utveckla en parallellhybrid med en teknologi som kommer att användas på såväl bussar som lastbilar och anläggningsmaskiner inom koncernen. Det handlar på sikt om stora volymer vilket pressar kostnaderna. Volvos hybridkoncept kallas I-SAM och består av en kombinerad startmotor, elmotor och generator med en elektronisk kontrollenhet.

I-SAM sitter mellan en liten dieselmotor och Volvos hyllade växellåda I-shift. Tack vare I-SAM kan bromsenergin återvinnas och lagras i ett litiumjon-batteri. Den återvunna energin används sedan för att driva elmotorn. Att det är en parallellhybrid innebär att bussen kan drivas av antingen elmotorn eller dieselmotor var för sig, eller också genom bägge motorerna tillsammans. Det innebär att bussen har kunnat utrustas med en mindre, 5-liters, dieselmotor jämfört med en 9-litersmotor i dieselversionen av Volvo 7700. Med dubbla motorer förbättras bussens prestanda, men bränsleförbrukningen sänks.

”En annan stor fördel med Volvos hybridteknik är att dieselmotorn stängs av vid hållplatser och trafikljus”, säger Håkan Karlsson, VD för Volvo Bussar. ”Bussen startar med hjälp av elmotorn och först när bussen nått upp i 15-20 km/tim, startar dieselmotorn vilket sker automatiskt.”Det är en stor fördel för miljön i städerna. Passagerare, fotgängare och medtrafikanter drabbas av både mindre buller och avgasemissioner.

En viktig orsak till att bränslebesparingen i Volvos hybridbuss blir så stor som upp till 30 procent är att samtliga hybridkomponenter är utvecklade av Volvo. ”Tidigare har det varit vanligt att busstillverkare köpt hybridkomponenter utifrån och försökt anpassa dem till den egna bussen, men det är svårt”, säger Håkan Karlsson. ”Genom att vi själva utvecklat komponenterna, har vi kunnat optimera bussens bränsleförbrukning fullt ut. Samtidigt har vi skapat en mycket en god driftsäkerhet.”

Många av dagens hybridlösningar innebär att bussen blir betydligt tyngre och därmed kan ta färre passagerare. Detta förhållande gäller dock inte Volvo 7700 Hybrid. Bussen väger endast drygt 100 kg mer än dieselversionen men tack vare bättre viktfördelning, kan den trots viktökningen ta upp till sju passagerare fler än dieselversionen.

De första bussarna kommer att levereras till kunder under 2009 och serieproduktionen startar i början av 2010. http://www.newsdesk.se/pressroom/ab_volvo/pressrelease/view/volvo-lanserar-marknadens-foersta-kommersiellt-gaangbara-hybridbuss-240186

Har Du blivit lite gladare av informationen? Då har jag lyckats! Klicka på RSS-feeds så får Du mer! Kommentera om Du vill jag ska utveckla servicen i någon riktning!