Leif Levon skickade en epost. Så mycket roligt händer.  Eco-lampan – kan det vara något? Xzero meddelar också att de har utvecklat en teknik som gör renare vatten än någon annan teknik i världen.

Eco-lampan: Vi erbjuder gratis länkar till miljöinnovationer. Kolla höger sidebar! Men då måste de ha en extern miljöverifikation. Alltså, någon som jag tror på säger att det är miljömässigt bra. Det har inte Leif Levon än. Men det är en kul grej, och det känns bra miljömässigt. Därför detta lilla inlägg om Eco-lampan. Medge att den stimulerar fantasin! Jag hoppas det gläder många.

Leif Levon berättar att han experimenterade med belysningslösningar för levitatorer (elektomagnetiska svävare). Klicka här för mer om Eco-lampan och om utltrarent vatten. Det blev en  prototyp av en batterilös lampa. Den samlar befintlig ljust och omvandlar och alstrar ett eget ljus. I mörker får lampan ström från en sekundärspole enlig Teslas princip. De två systemen arbetar separat och lagrar ingen energi för framtida bruk. Eftersom ingen lagring sker behövs inte heller elektrokemiska batterier.

Driftskostnaden är noll under gynnsamma externa ljusförhållanden. Det kan vara i hemmet, på balkongen eller i trädgården. Belysningen bör främst användas i dekorativt syfte. Den passar inte som läslampa.

Nedan följer abstact ur patentansökan: ”A versatile ornament able to utilize ambient light in order to increase illumination in a decorative manner, on behalf of it’s own appearance or in combination with collectables, toys, gifts, decorations or personal adornments such as earrings and necklaces. Modified versions may be powered by induction methods in order to create motion and additional light.”

Till vardags jobbar Leif Levon som inläsare av talböcker på engelska åt IRIS/TPB.
 
Kanske läge för lämpliga tillverkare och sponsorer? Vill Du veta mer inkl. kontaktdetaljer för Leif så gå till http://peswiki.com/index.php/Directory:Levon_Light . Kommentera gärna vad Du tycker om Eco-lampan!

”Börsen kan vi inte alltid lita på, men industriutvecklingen måste ju gå framåt!” säger Aapo Sääsk, ).

Förra veckan var han i London och talade med finansiärer. Denna vecka blir det förhandlingar med internationella vattenföretag på världens största vattenmässa, Aquatech i Amsterdam. I november startar testerna på den första kommersiella anläggningen i Saudi-Arabien.

Ultrarent vatten: Xzero har utvecklat en teknik som gör renare vatten än någon annan teknik i världen. Bolaget riktar i första hand sig på att göra ultra rent vatten för halvledarindustrin. Där har man de högsta kraven. Liknande krav finns numera också vid tillverkningen av kiselbaserade solceller.

Under sommaren har fyra nya uppfinningar som skyddar bolagets teknik blivit godkända som patent. Patenten går ut på att återvinna allt vatten och att använda spillvärme för att driva processen. Detta möjliggör en stor energibesparing och total återvinning. Bolaget tror att alla industrier kommer att ha liknande system i framtiden.

”Den utvecklingen är ju helt nödvändig om vi överhuvudtaget ska ha industrier i framtiden, särskilt om man ser på den globala tillväxten” säger Aapo Sääsk,  grundare och ordförande i Xzero AB (publ) ”Vi måste minska energianvändningen radikalt och stoppa avfallen totalt!” Han har arbetat med energi- och miljöfrågor sedan FN:s första stora miljökonferens i Stockholm i början på 70-talet.

Xzero startades år 1997 i samband med att man i ett forskningsprojekt hade testat en utrustning på Sandia National Laboratories i Albuquerque, New Mexico, USA. ”Där byggde man de första atombomberna – och försöker nu gottgöra genom att arbeta med miljöteknik”, skämtar Aapo Sääsk.

Det var ett program där man i konkurrens med alla amerikanska vattenföretag bedömdes vara det enda företag som hade en ny teknik för återvinning av vatten. Anbudstävlingen hade utlysts av de amerikanska halvledartillverkarnas tekniska samarbetsorganisation – Sematech – och det amerikanska miljödepartementet, EPA. Xzeros anbud sponsrades av Intel, världens då och nu största halvledartillverkare.

Resultatet av testerna var att tekniken kunde förväntas göra renare vatten i färre steg än nuvarande teknik och dessutom lättare återvinna använt vatten, men att det krävdes tester med större utrustning för att bekräfta resultaten.

Då satte Xzero igång arbetet med att kommersialisera tekniken. År 1999 påbörjades dessutom ett samarbete med KTH för att skapa ett hållbart energisystem. År 2007 testades slutligen den första fullskaleanläggning tillsammans av KTH på Idbäckens kraftverk i Nyköping i ett program som finansierades av Värmeforsk.

Efter forskning, testning, design och industrialisering börjar företaget nu närma sig kommersialisering. Trots den finansiella krisen är intresset för investeringar i ny miljöteknik stort. Förhandlingar pågår med ledande internationella vattenbolag och med internationella finansiärer.

Den första kommersiella testanläggningen kommer att levereras till Jiddah i Saudi-Arabien i november 2008. Varför, Saudi? ”Jag har en god vän som har en fabrik där,” säger Aapo Sääsk. ”De tillverkar inte halvledare, men är villiga att testa tekniken för att de är nyfikna på tekniken för avsaltning av havsvatten.”

”Det finns inga större företag som arbetar med avancerad vattenreningsteknik i Sverige och vi måste söka oss till de ledande internationella aktörerna, Siemens Water, Dow Water, Veolia Water och andra,” säger Aapo Sääsk. Utvecklingsarbetet har hittills finansierats av de drygt 500 privatpersoner som är aktieägare i bolaget. Men inför den förestående marknadslanseringen krävs det större pengar, kanske flera hundra miljoner och en sådan finansiering finns knappast i Sverige

Bolaget har uppvaktats av ledande amerikanska ventureföretag. Bland annat ett som Al Gore är partner i. Men bolaget har beslutat att i stället söka europeiska institutionella placerare som är särskilt intresserade av vattenrening och alternativ energi.

”De amerikanska venturebolagen vi har varit i kontakt med har varit extremt framgångsrika med enstaka företag, särskilt inom IT, men med sina snabba ryck kan de också lätt köra sönder ett bolag som baserar sig på tyngre tekning och kräver mer långsiktighet,” säger Aapo Sääsk.

http://www.newsdesk.se/pressroom/scarab_development_ab/pressrelease/view/industrin-oeverlever-finanskrisen-241056